overlay image

Forensische Zorg

5 oktober 2017 download Download brochure

12e LANDELIJKE STUDIEDAG 'FORENSISCHE ZORG'
Donderdag 5 oktober 2017, Aristo Amsterdam

Achtergrond

Continuïteit van zorg een belangrijk speerpunt in de forensische zorg. Dit betekent dat er zorg geleverd wordt tijdens, na of zelfs zonder een juridische titel. Veiligheid en samenwerken zijn hierbij onmisbaar. Tijdens deze studiedag zullen er verschillende instellingen vertellen over hun ervaringen met programma’s en tools die continue zorg mogelijk maken. Zij zullen een kijkje in de keuken geven van wat er allemaal komt kijken bij het bieden van continue zorg in de forensische sector.

Doelgroep
Deze studiedag is bedoeld voor managers en medewerkers van Forensische en Penitentiaire Psychiatrische Centra, Forensisch Psychiatrische Klinieken en Afdelingen, penitentiaire inrichtingen, zorgaanbieders in de GGZ, reclassering, verslavingszorg, Dienst Justitiële Inrichtingen, gemeentelijke instellingen en veiligheidshuizen. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Accreditatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten
- Scholing GGZ
- Scholing Justitiële Verpleegkunde
- Scholing SPV

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP): 5 punten

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen. Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.