overlay image
Contact
Leids Congres Bureau
Postbus 16065
2301 GB Leiden

Tel: (071) 514 82 03
Fax: (071) 512 80 95
info@leidscongresbureau.nl

Volg ons op Twitter

Basis GGZ

28 maart 2017 download Download brochure

5e LANDELIJKE STUDIEDAG 'BASIS GGZ'
Professionalisering en kwaliteitsverbetering
Dinsdag 28 maart 2017, Aristo Utrecht

Achtergrond
Sinds 2014 vormen de eerstelijns GGZ en een deel van de tweedelijns GGZ samen de generalistische basis GGZ. Doel van de hervorming is een passende behandeling op de juiste plaats. Waar staat de basis GGZ anno 2017 en in hoeverre is het doel behaald? Waar liggen kansen om de basis GGZ verder te professionaliseren en de kwaliteit te verbeteren?

In de ochtend praten deskundige sprekers u bij over de stand van zaken van de stelselwijziging en andere ontwikkelingen in uw vakgebied. In de middag gaan we dieper in op verschillende facetten van de Basis GGZ en komen er verschillende inspirerende praktijkvoorbeelden aan bod.

Doelgroep
Huisartsen, POH’s GGZ, psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers, managers, beleidsmakers en onderzoekers werkzaam binnen de GGZ, Regionale Ondersteunings Structuren (ROS’sen ) zorggroepen, gemeenten, kennisinstituten en verzekeraars.

Accreditatie
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1): 4 punten
huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 4 punten
• acute zorg bij somatische aandoeningen
• chronische zorg bij somatische aandoeningen
• geestelijke gezondheidszorg
• intensieve zorg bij somatische aandoeningen
• preventieve zorg bij somatische aandoeningen

NIP-Eerstelijnspsychologie: 5 punten

Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO): 4 punten

Neemt u tijdig contact met ons op als u in aanmerking wilt komen voor accreditatie van een aanvullende vereniging, zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
Wij voorzien tevens iedere deelnemer van een bewijs van deelname ten behoeve van punten in de vrije ruimte.