overlay image

Samenwerking binnen de BOPZ

13 december 2017

INTERACTIEVE NASCHOLING 'SAMENWERKING BINNEN DE BOPZ'
Woensdag 13 december 2017, Aristo Utrecht

Achtergrond
De Commissie Wet- en Regelgeving van de NVAVG volgt actief de landelijke ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en richt op dit moment haar aandacht op het Wetsvoorstel Zorg en Dwang (met name gedragsbeïnvloedende medicatie als altijd onvrijwillige zorg) en op de positie van de Geneesheer -Directeur m.b.t. aanvragen RM.

De Commissie organiseert samen met het Leids Congres Bureau een interactieve nascholing over de samenwerking tussen BOPZ-artsen en gedragsdeskundigen. Aan de hand van drie thema’s bespreken we de belangrijkste samenwerkingsgebieden die voortvloeien uit de wet BOPZ. In middag werken we met u deze thema’s aan de hand van casuïstiek verder uit.

Doel
- Informeren laatste ontwikkelingen rond de wet BOPZ en Wet Zorg en Dwang
- Bespreken van taken en verantwoordelijkheden van de BOPZ-arts binnen de gehandicaptenzorg
- Bespreken taak- en rolverdeling BOPZ-arts en behandelaar (gedragsdeskundige)
- Randvoorwaarden voor samenwerking bespreken en handelingsverlegenheid doorbreken

Doelgroep
(vervangende) Bopz-artsen en gedragsdeskundigen/behandelaars die in BOPZ-commissies zitten en/of met RM te maken hebben

Accreditatie
Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1) 5 punten

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
K&J/OG herregistratie: 5,5 punten
K&J/OG opleiding - behandeling: 1 punt
K&J/OG opleiding - overige taken: 1,5 punten

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen. Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.