overlay image

(Problematisch) Alcoholgebruik bij Ouderen

31 oktober 2017 download Download brochure

MIDDAGSYMPOSIUM '(PROBLEMATISCH) ALCOHOLGEBRUIK BIJ OUDEREN'
Dinsdag 31 oktober 2017, Aristo Utrecht

Achtergrond
Het aantal problematische drinkers van 55+ neemt toe. De laatste 15 jaar is het aantal 55-plussers dat zich meldt bij de verslavingszorg met ruim 90% gestegen. Ook de spoedeisende hulp ziet vaak overmatig alcoholgebruik bij oudere patiënten. Negatieve wisselwerking met medicatie, valincidenten en middelenafhankelijkheid zijn reële risico’s.

Deze themamiddag geeft u meer inzicht in de achtergrond van (problematisch) alcoholgebruik bij ouderen, zodat u beter kunt signaleren en ageren. Ook gaan we in op hoe de verslavingszorg en de (ouderen)ggz elkaar kunnen versterken.

Op 20 september organiseren wij een landelijke studiedag over Ouderen en Psychiatrie. Bij deelname aan beide bijeenkomsten profiteert u van een aantrekkelijke korting. Inschrijven voor beide bijeenkomsten, klik hier.

Doelgroep
Artsen, psychologen, verpleegkundigen, verzorgenden en andere professionals werkzaam in de ouderenzorg, thuiszorg, verslavingszorg, ggz, ziekenhuis of huisartsenpraktijk

Accreditatie
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde:
3 punten (bij deelname aan zowel de studiedag als het middagsymposium ontvangt u 7 punten)

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register:
3 punten (bij deelname aan zowel de studiedag als het middagsymposium ontvangt u 7 punten)
- Acute zorg bij somatische aandoeningen
- Chronische zorg bij somatische aandoeningen
- Geestelijke gezondheidszorg
- Intensieve zorg bij somatische aandoeningen
- Preventieve zorg bij somatische aandoeningen

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP):
2 punten (bij deelname aan zowel de studiedag als het middagsymposium ontvangt u 6 punten)

Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG):
3 punten (bij deelname aan zowel de studiedag als het middagsymposium ontvangt u 7 punten)

Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Arsten (NVSHA):
3 punten (bij deelname aan zowel de studiedag als het middagsymposium ontvangt u 7 punten)

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals:
3 punten (bij deelname aan zowel de studiedag als het middagsymposium ontvangt u 7 punten)
- consultatieve psychiatrie
- geriatrie-gerontologie
- ggz
- praktijkverpleegkunde
- wijkverpleegkunde

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen. Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.