overlay image

Zorgmijders met een LVB

6 juni 2018 download Download brochure

PROGRAMMA

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter

- Korte inleiding op het programma
- Kaders van de dag
- Achtergrond en verwachtingen van de deelnemers
Hans Kroon, programmahoofd re-integratie Trimbos instituut en hoogleraar ambulantisering en deïnstitutionalisering aan Tilburg University.

10.20 uur Vroegsignalering van een LVB en zwakbegaafdheid
Het vroegsignaleren van een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid door professionals in het sociale domein is belangrijk, want alleen op die manier kan er op tijd passende hulpverlening aansluiten en voorkom je overvragen.
- Hoe kan de vroegsignalering worden ingezet, welke hulpmiddelen zijn helpend en wat doe je daarna?
Jolanda Douma, onderzoekscoördinator Landelijk Kenniscentrum LVB


10.45 uur Tijd voor vragen

10.55 uur Ochtendpauze

11.25 uur Zorgmijders in de zorg
Jannelien Wieland en Lisa den Haan-Sandbergen Cordaan

12.00 uur Discussie over zelfbeschikking
Waar ligt de grens van ruimte geven aan de zelfbeschikking van de cliënt en anderzijds het behoud van betrokkenheid en deskundigheid als professional?
Onder leiding van dagvoorzitter Hans Kroon

12.30 uur Tijd voor vragen

12.45 uur Lunchpauze

MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES

13.45 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

Sessie A: Yucelmethode
Bij de Yucelmethode bouw je met gekleurde blokken een visuele weergave van je huidige en gewenste levenssituatie. De methode activeert mensen om vanuit eigen regie, kracht en wensen te bouwen aan herstel.
De Yucelmethode sluit goed aan bij mensen voor wie taal, overzicht en motivatie ingewikkeld is, zoals zorgmijders met een LVB.
Jessica Willems, trainer Yucelmethode, orthopedagoog-generalist en systeemtherapeut i.o. Abrona expertise en behandeling

Sessie B:De ervaringen van een straatdokter
Een patient journey van een dakloze met LVB. Zorgmijding of een ontzettend ingewikkelde omgeving?
Marlieke Ridder, huisarts en straatdokter maatschappelijke opvang CVD Rotterdam

14.45 uur Korte pauze, sessiewisseling

15.00 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

Op pad met Forensisch (F)ACT: de zorg mijdende (jong)volwassen LVB’er
- Wat doet het Forensisch (F)ACT voor LVB, en wat is de werkwijze van het (F)ACT m.b.t. shared caseload, multidisciplinair werken, behandelen en begeleiding vanuit (F)ACT methodiek?
- Wat is het effect van (Forensisch) ACT voor LVB voor de cliënt en maatschappij?
Daniel Velders, sociaal psychiatrisch verpleegkundige (F)ACT LVB stedendriehoek (Zutphen, Deventer en Apeldoorn) Trajectum

Sessie D:LifeWise : methodisch kader begeleiding LVB+
Het ontwikkelde methodisch kader van Middin en Cordaan biedt concrete handvatten aan begeleiders om de zorg zo goed mogelijk vorm te geven. Ook als mensen met een LVB eigenlijk die zorg niet willen accepteren. Het biedt ruimte voor flexibiliteit in de toepassing ervan, want het begeleiden van een persoon met LVB met bijkomende complexe problematiek is altijd maatwerk. Voor meer info: www.lifewiselvb.nl.
Hanna Peels, GZ-psycholoog i.o./onderzoeker Middin en Nicolette Jansen, zorgmanager Middin


16.00 uur Einde programma, napraten tijdens borrel