overlay image

Masterclass Wet Zorg en Dwang

19 september 2018 download Download brochure

PROGRAMMA

09.30 uur Ontvangst & registratie

10.00 uur
De juridische grenzen van zorg en dwang
- Achtergrond wet Zorg en Dwang
- Wat verstaat we onder vrijheidsbeperking?
- Wat mag wel en wat mag niet?
Brenda Frederiks, universitair docent gezondheidsrecht VU medisch centrum/EMGO+, en betrokken bij diverse wetenschappelijke onderzoeken over o.a. Zorg en dwang, bemoeizorg en, beleving van dwang

10.50 uur Gelegenheid voor het stellen van vragen

11.00 uur Koffiepauze


11.30 uur Vrijheidsbeperking vanuit ethisch oogpunt
- Afbakening probleemstelling en beschouwing oorzaak dwangsituaties
- Zijn goede zorg en vrijheidsbeperking verenigbaar?
Hans van Dartel is ethicus en (niet praktiserend) verpleegkundige, voorheen werkzaam als universitair docent medische ethiek bij het LUMC. Hij is als ethicus verbonden aan diverse commissies ethiek in de gehandicaptenzorg en publiceerde o.a. over gespreksmethoden voor ethiek en omgaan met verzet van mensen met een verstandelijke beperking.

12.00 uur Gelegenheid voor het stellen van vragen

12.15 uur Inzicht in gedrag als alternatief voor vrijheidsbeperking
In de praktijk van alledag komen we meer dan eens voor de afweging veiligheid versus vrijheidsbeperking te staan. Dankzij het vele onderzoek naar hoe onze hersenen functioneren en reageren, krijgen we ook meer inzicht in de factoren die van invloed zijn op ons gedrag. Door deze factoren te herkennen en ons eigen gedrag hierop aan te passen, kunnen wij onbegrepen gedrag gunstig beïnvloeden, waardoor vrijheidsbeperking minder nodig is.
Jan van der Hammen, mede-eigenaar van Ervarea. Hij combineert de inhoudelijk kennis en ervaring binnen de zorgsector met het middel theater onder het motto leren door beleven.

12.45 uur Gelegenheid voor het stellen van vragen

13.00 uur Lunch

14.00 uur Casuïstiekbespreking met experts

Onder leiding van de ochtendsprekers worden vanuit juridisch, ethisch en gedragsmatig perspectief casussen besproken. We hebben hierbij een selectie gemaakt uit de door de deelnemers ingediende casuïstiek.

16.00 uur Afsluiting en borrel