overlay image

Masterclass Wet Zorg en Dwang

19 september 2018 download Download brochure

MASTERCLASS 'WET ZORG EN DWANG'
19 september 2018 - Aristo Amsterdam

Achtergrond
De nieuwe Wet Zorg en Dwang wordt van kracht in 2020 en beoogt kaders te scheppen voor het juist toepassen van onvrijwillige zorg en de versterking van de rechtspositie van cliënten. Tijdens deze masterclass krijgt u de laatste informatie over deze wet en vooral wat de gevolgen zijn voor de zorg die u in praktijk levert. Verder gaan we in op ethische aspecten en krijgt u handvatten voor het gunstig beïnvloeden van gedrag. Er is veel ruimte voor vragen en u kunt eigen casuïstiek inbrengen.

Doelgroep
Geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, psychiaters, artsen voor verstandelijk gehandicapten, orthopedagogen, gedragsdeskundigen, begeleiders, verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Ook cliëntvertrouwenspersonen, klachtfunctionarissen, leidinggevenden en beleidsmedewerkers zijn van harte welkom.

Accreditatie
Accreditatie Bureau Cluster 1 ABC1: 5 punten
huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten
• College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
• Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
• Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Verenso)

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 5 punten

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: aangevraagd

Neemt u tijdig contact met ons op als u in aanmerking wilt komen voor accreditatie van een aanvullende vereniging, zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen.

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Bewijs van deelname
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

LET OP: MAXIMAAL 80 DEELNEMERS!