overlay image

Voorkomen van Huisuitzetting

14 december 2017 download Download brochure
5e LANDELIJKE STUDIEDAG 'VOORKOMEN VAN HUISUITZETTING'
14 december 2017 - Aristo Utrecht

Achtergrond
Huisuitzetting is vaak het gevolg van huurachterstand (schuldenproblematiek) en meestal gaan schulden gepaard met andere problemen. Tijdens deze jaarlijkse studiedag hoort u welke factoren invloed hebben op de schuldenproblematiek en welke problemen vaak samengaan met huurachterstand. Verder krijgt u voorbeelden van interventies aangereikt.

Doelgroep
Beleidsmakers, hulpverleners en management van: woningcorporaties, gemeenten, schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang, GGZ-instellingen en deurwaarders- en incassobureau’s.

Accreditatie
Registerplein:
- Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners: 4,5 punten
-
Vrije ruimte maatschappelijk werkers: 1 punt

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen. Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.