overlay image

Spoedzorg

22 maart 2018 download Download brochure

PROGRAMMA

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter

- Korte inleiding op het programma
- Kaders van de dag
- Achtergrond en verwachtingen van deelnemers
Femke Hohmann, huisarts, kaderhuisarts spoedzorg

10.20 uur Kwaliteitskader Spoedzorg – actuele ontwikkelingen
- Wat zijn de nieuwe toevoegingen in het kwaliteitskader?
- Wat betekent dit voor de praktijk?
Arold Reusken, hoofd bureau LNAZ

10.50 uur Tijd voor vragen

11.00 uur Koffiepauze

11.30 uur De veranderende patiënt: gevolgen voor de professional.
Is in de huidige tijd met alle veranderingen zowel vanuit de zorgconsument als de zorgverlener het systeem van Huisartsen Spoedzorg overeind te houden?
- Hoe kunnen we de nacht-, avond en weekenddiensten zo efficiënt mogelijk inrichten?
- Hoe kunnen we beter samenwerken met de eerstelijnszorg als het gaat om acute zorg?
- Welke interventies zorgen voor minder werkdruk op de huisartsenpost?
Roderick Runne, voorzitter Raad van Bestuur Primair huisartsenposten

12.00 uur Telemedicine op SEH
Telemedicine is de nieuwe vorm van zorg op afstand door gebruik te maken van digitale communicatienetwerken. Zorgprocessen zo efficiënt en kwalitatief mogelijk inrichten is de insteek van dit platform. Voor het verbeteren van de instroom van acute zorgvragen heeft telemedicine inmiddels toepassing gevonden.
- Ervaringen met telemedicine op de SEH: hoe zijn de processen ingericht bij het Zuyderland medisch centrum?
- Cijfers van de zorgkosten
Dirk Peek, anesthesioloog Pijnspecialist Zuyderland medisch centrum

12.40 uur Gelegenheid voor vragen

13.00 uur Lunchpauze

MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES


14.00 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

A. Centrale triage
Op Goeree-Overflakkee is gestart met een pilot om te onderzoeken op welke manier de patiënt de juiste vorm van spoedzorg kan krijgen met een acute zorgvraag richting de huisartsenpost en 112-meldkamer.
Vraagstelling van de pilot, in hoeverre is het mogelijk om telefonische aanvraag van spoedzorg te triëren via één centraal telefoonnummer onder supervisie van een generalist.
- Wat is het effect op de kwaliteit van zorg en de spreiding en beschikbaarheid van acute zorg?
- Wat kunnen we leren van Goeree-Overflakkee: ervaringen en resultaten?
Geert-Jan Deddens, projectleider ambulancezorg Rotterdam Rijnmond en Herman Nieuwenhuis, projectleider Huisartsenpost ’t Hellegat

B. Simulatietraining: oefening baart kunst
Omdat elke spoedsituatie anders is, is het van groot belang om goed op elkaar ingespeeld te zijn. Niet alleen is de patiënt steeds anders maar ook het multidisciplinaire team waarmee de hoogstaande zorg geleverd moet worden: een uitdaging om optimaal voorbereid te zijn!
- Hoe ziet de simulatietraining eruit?
- Wat zijn de ervaringen van medewerkers en welke vaardigheden kunnen ze leren?
Marieke Cottaar, SEH arts Radboud MC

14.45 uur Korte pauze, sessiewisseling

15.00 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D

C. Haagse SPOED voor verwarde personen

Een uniek project van het HMC Westeinde in samenwerking met Parnassia Groep heeft geleid tot een nieuwe manier van opvangen op het gebied van somatische en psychiatrische acute zorg.
- Wat is er in de praktijk merkbaar van de samenwerking: ervaringen en resultaten?
Bastiaan van der Hoeven, psychiater, leidinggevende zorg Ambulante Acute Keten Parnassia en Ferdi Balk, psychiater HMC

D. Krachten bundelen: regionale samenwerking in de acute zorg
In de regio Zwolle werken triagisten en centralisten van de huisartsenpost, de ambulancedienst en de wijkverpleging tijdens ANW uren samen vanuit dezelfde ruimte. Zij kunnen dus gezamenlijk overleggen om de juiste zorgverlener inzetten bij de zorgvraag: zorgcoördinatie nieuwe stijl.
Vanuit de triple aim gedachte willen ze dit proces voor de patiënt optimaliseren; kwalitatief goede zorg, tevreden patiënten en tegen lagere kosten.
- Wat is de meerwaarde van deze samenwerking en wat zijn de resultaten?
- Wat maakt deze pilot uniek?
Margreet Verloop, locatiemanager huisartsenpost Zwolle Medrie & Margit Biemans, projectmanager Medrie
Arjan Hanekamp, manager meldkamer ambulancezorg en ICT RAV IJsselland & Damiët Dalhuisen, beleidsmedewerker Icare15.45 uur Einde programma, napraten tijdens borrel