overlay image

Samenwerken in de wijk

12 juni 2018 download Download brochure

PROGRAMMA

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter

- Korte inleiding op het programma
- Kaders van de dag
- Inventarisatie vragen en verwachtingen deelnemers
Monique Mensen, docent en onderzoeker verpleegkunde hogeschool Windesheim


10.20 uur Ingrediënten van goed presterende wijkteams
Bij het organiseren van wijkteams kiezen vrijwel alle gemeenten voor een eigen aanpak. Het onderzoeksproject ‘Teamwerk in de Wijk’ vergelijkt meer dan 150 wijkteams in verschillende Nederlandse gemeenten (waaronder de vier grote steden) om te achterhalen wat de ingrediënten van goed presterende wijkteams zijn. Het onderzoek tracht te achterhalen hoe het intern functioneren van de teams – o.a. teamcohesie, zelfsturing, leiderschap en bureaucratie – samenhangt met hun prestaties.
Joris van der Voet, universitair docent publiek management instituut bestuurskunde Universiteit Leiden

10.45 uur Tijd voor vragen

10.55 uur Ochtendpauze

11.25 uur Kennisbouwstenen voor professionals die integraal werken in de wijk
Welke kennis heb je als wijkteam nodig? Waarvan zeg je: dit doen wij niet! En hoe kun je ervoor zorgen dat kennis van alle professionals in het team is geborgd?
Om wijkteams en -netwerken te helpen met het vinden van antwoorden op dit soort vragen ontwikkelde het programma Integraal Werken in de Wijk (IWW) Kennisbouwstenen. 'Je kunt niet alles weten en beheersen. De kennisbouwstenen geven overzicht.'
-Wat zijn mogelijkheden voor het toepassen van de kennisbouwstenen?
-Hoe kunnen ze behulpzaam zijn bij kennis ontwikkeling en –borging?
Herma Ooms, senioradviseur basiszorg jeugd Nederlands Jeugdinstituut

11.50 uur Tijd voor vragen

12.00 uur Privacy voor professionals: wat betekent de nieuwe privacywetgeving voor werken in de wijk?
In mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming in werking. De nieuwe privacywetgeving heeft tot gevolg dat het college van B&W meer verplichtingen krijgt en inwoners krijgen meer rechten. Wat merken wijkteams hiervan? 10 tips om zorgvuldig met privacy om te gaan.
Marjolein Hoff, privacy jurist sociaal domein Hoff Legal

12.30 uur Kennisuitwisseling van de deelnemers in de zaal
Onder leiding van dagvoorzitter Monique Mensen

13.00 uur Lunchpauze

MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES


14.00 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

A.Storytelling: de kracht van het verhaal
Het zoeken naar verantwoordelijkheden en taken als je integraal samenwerkt levert binnen sommige gemeenten nog steeds onduidelijkheid op. Welke hulpverlener doet wat en hoe meten we de kwaliteit van afgeleverd werk? Cijfers en feiten zijn goede indicatoren maar door het verhaal achter de cijfers krijg je inzicht én kan je de samenwerking versterken.
- Waar kan storytelling worden ingezet en wat heb je ervoor nodig?
Anne Czyzewski, partner en adviseur K2 Next, adviesbureau voor sociale vraagstukken

B. Integratie WMO en de Participatiewet
De helft van de kwetsbare mensen die met de Participatiewet te maken heeft, heeft ook andere vormen van ondersteuning nodig. Meer verbinding tussen de WMO en de Participatiewet is dus wenselijk.
- Hoe maken we de verbinding tussen de WMO en de Participatiewet en hoe realiseren we dit op de werkvloer?
Louis Polstra, lector arbeidsparticipatie en projectleider werkplaats sociaal domein Noord

15.00 uur Korte pauze, wisseling van sessie

15.15 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

C. Wat telt?
Met het instrument 'Wat Telt' kun je als (wijkteam)professional het gesprek aangaan over leefgebieden die belangrijk zijn voor de inwoner, daar doelen op stellen en vooruitgang monitoren. De eerste ervaringen met instrument zijn positief. Het instrument is ontwikkeld in samenwerking met inwoners, professionals en de gemeenten Eindhoven en Utrecht.
In deze sessie presenteren wij de werking, eerste ervaringen en opbrengsten van het instrument. En deelnemers kunnen de werking zelf ervaren.
Speker vanuit Movisie

D. Effectenplein
Het effectenplein is een evaluatie-instrument om de meerwaarde van collectieve voorzieningen en opbouwwerk (Bijvoorbeeld wijk- en buurtwerk en burgerinitiatieven) inzichtelijk te maken.
- Hoe krijg je grip op werkzame en minder werkzame elementen van collectief werk?
- Wat zijn de ervaringen van wijkwerkers en op welke manier kan dit binnen wijkteams en in gesprekken met financiers worden ingezet ?
Wessel Zwartsenberg, opbouwwerker Hatert Tandem Welzijnsorganisatie en Annejet Kerckhaert, onderzoeker/adviseur sociaal domein Ecorys

16.15 uur Einde programma, napraten tijdens borrel