overlay image

Samenwerken in de wijk

12 juni 2018 download Download brochure

Landelijke studiedag 'SAMENWERKEN IN DE WIJK'
Dinsdag 12 juni 2018 - Aristo Amsterdam

Achtergrond
Sinds de maatregel “decentralisatie overheidstaken naar gemeenten” is ingevoerd in 2015 is er veel veranderend in het sociale domein. De gevolgen van de maatregel worden nu duidelijk waardoor er nieuwe vraagstukken oprijzen op het gebied van privacy wetgeving en manieren van samenwerking binnen de wijk. Bovendien zijn er grote verschillen per gemeente zichtbaar.
Tijdens deze studiedag hoort u welke factoren zorgen voor succesvol samenwerken en krijgt u handvatten om kennis binnen uw wijkteam te vergroten en te borgen. In de middag kunt u kiezen uit diverse methoden om samenwerkingsverbanden te versterken.

Doelgroep
Alle wijkprofessionals zoals: maatschappelijk werkers, opbouwwerkers, WMO consulenten, wijkverpleegkundigen, jeugd- en GGZ werkers, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties. Ook managers in de eerstelijns zorg, wijkagenten en medewerkers van gemeenten en GGD zijn van harte welkom.

Accreditatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten

- Scholing GGZ
- Scholing Wijkverpleegkunde

Registerplein: 4,5 punten
Deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
Deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
Deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
Deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
Deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen

Stichting Kwaliteitskader Jeugd: 4,5 punten

Bewijs van deelname
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.