overlay image

Kinderen met Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten

4 oktober 2017 download Download brochure

5e LANDELIJKE STUDIEDAG 'KINDEREN MET SOMATISCH ONVOLDOENDE VERKLAARDE LICHAMELIJKE KLACHTEN (SOLK)'
Woensdag 4 oktober 2017, Aristo Amsterdam

Achtergrond
Op deze 5e landelijke studiedag Kinderen met Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) hoort u uiteraard de actuele ontwikkelingen op dit gebied en we bespreken de samenhang tussen lichaam en geest, die zo’n belangrijke rol speelt bij SOLK. Ook zoomen we in op levensloopgeneeskunde aan de hand van het chronisch vermoeidheidsyndroom. ’s Middags stelt u uw eigen programma samen door een keuze te maken uit de parallelsessies. Hierbij is aandacht voor SOLK in het onderwijs, ouders die de klachten van hun kind in stand houden, interculturele communicatie en het verankeren van de multidisciplinaire samenwerking in een netwerk.

Doelgroep
Kinder- en jeugdartsen, -verpleegkundigen, -psychologen, -psychiaters, huisartsen, revalidatieartsen en (psychosomatisch) fysio- en ergotherapeuten. Daarnaast zijn medewerkers van (speciaal) onderwijs, ZATeams, jeugdhulpverlening en (school)maatschappelijk werk ook van harte welkom.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor kinderartsen (NVK), psychiaters (NVVP), psychologen (NIP K&J/NVO OG), verpleegkundigen (Kwaliteitsregister V&V) en maatschappelijk werkers (Registerplein), algemene en kinderfysiotherapeuten (KNGF).

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK): 4 punten

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: aangevraagd

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)/NVO Orthopedagoog-Generalist (OG): aangevraagd

Nederlandse Vereniging voor kindergeneeskunde: aangevraagd

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP): aangevraagd

Registerplein: aangevraagd

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie KNGF: 5 punten
- Algemeen fysiotherapeut
- Kinderfysiotherapeut

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen. Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.