overlay image

Ondervoeding bij Ouderen

22 november 2017 download Download brochure

PROGRAMMA

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
- Kader van de dag
- Etiologie, feiten en cijfers
Marian de van der Schueren, lector Voeding en Gezondheid Hogeschool Arnhem en Nijmegen, senior onderzoeker Diëtetiek en voedingswetenschappen VU medisch centrum, expert thema Eten en Drinken Zorgvoorbeter.nl en voorzitter Stuurgroep Ondervoeding sectie ouderen

10.20 uur Wat weten ouderen zelf over ondervoeding?
- Wat zien ouderen als belangrijke oorzaken en wat weten zij over de gevolgen?
- Hoe kun je als professional ouderen bewuster maken van ondervoeding?
Joost Linschooten, docent en onderzoeker Voeding & Gezondheid HAS Hogeschool

10.50 uur Gelegenheid voor vragen

11.00 uur Koffiepauze

11.25 uur Stimuleren tot eten

Ondergewicht bij ouderen kan verschillende oorzaken hebben. Bij verschillende oorzaken horen ook verschillende aanpakken om ondergewicht tegen te gaan of te behandelen.
- Wat zijn manieren om eten aantrekkelijker te maken voor ouderen?
- Hoe kun je gezond eten en drinken bij ouderen gemakkelijker maken?
Esmée Doets, onderzoeker Consumentengedrag en gezondheid, Wageningen Food & Biobased Research

11.55 uur Gelegenheid voor vragen

12.05 uur Effecten van voedingsinterventies: Wat werkt voor wie?

Er is een veelheid aan voedingsinterventies voor ondervoede ouderen. Om de kans van slagen van een interventie zo groot mogelijk te maken dient de interventie goed aan te sluiten bij de doelgroep.
- Voor wie werkt welk type voedingsinterventie het best?
Ilse Reinders, postdoctoraal onderzoeker Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam

12.35 uur Gelegenheid voor vragen

12.45 uur Lunch

13.45 uur Eiwitten voor (kwetsbare) ouderen

Eiwitrijke voeding is belangrijk voor (kwetsbare) ouderen. In de praktijk blijkt het voor veel ouderen echter lastig om voldoende eiwitten binnen te krijgen.
- Waarom zijn eiwitten zo belangrijk voor ouderen?
- Hoe kun je ervoor zorgen dat ouderen genoeg eiwitten binnenkrijgen?
Canan Ziylan, onderzoeker Ouderenzorg Kenniscentrum Zorginnovatie, docent Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam

14.20 uur Gelegenheid voor vragen

14.30 uur Zaalwisseling

14.35 uur Eerste ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie A of B


A: Signaleren en bespreken van ondervoeding
Het herkennen van ondervoeding is soms lastig. Het gesprek hierover aangaan misschien nog wel lastiger. Naast de oudere zelf zijn er vaak ook familieleden en
professionals die je wilt informeren.
- Hoe herken je ondervoeding en hoe maak je dit bespreekbaar?
- Wat als een oudere niet wil eten, ook als ondervoeding bekend is?
Agnes Grimmerink, diëtist Amstelring

B: Telemonitoring van eetpatroon en voedingsstatus
Via een TV wordt het eetpatroon, de voedingsstatus, het gewicht en beweging van thuiswonende ouderen voor henzelf en voor de verpleegkundige inzichtelijk gemaakt. Daarnaast wordt aan de oudere advies gegeven over hoe men het eetpatroon en de fysieke activiteit kan verbeteren.
- Hoe werkt dit telemonitoringssysteem precies?
- Wat zijn de successen en valkuilen?
Marije van Doorn-van Atten, promovenda Voedingswetenschappen Wageningen UR

15.15 uur Zaalwisseling en korte pauze

15.30 uur Tweede ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie C of D


C: Ondervoeding en dementie
- Waarom hebben mensen met dementie een verhoogd risico op ondervoeding?
- Wat kunnen mensen met dementie zelf doen om problemen bij eten en drinken voor te zijn?
- Hoe kunnen naasten en zorgprofessionals eten en drinken stimuleren?
Jeroen Wapenaar, directeur-eigenaar Kennistolk, wetenschapsjournalist en auteur Voeding en dementie: gezondheid en genieten in 1 recept

D: Goed gevoed ouder worden
Dat goede voeding belangrijk is voor ouderen daar is iedereen het wel over eens. Maar wat goede voeding dan is en hoe je in de praktijk zorgt dat een oudere goede voeding binnen krijgt is veel vaker onduidelijk. In Friesland is een project gestart om ouderen, mantelzorgers en professionals meer kennis te geven over zowel gezonde voeding als ondervoeding en de voorzieningen en ondersteuning die daarbij kunnen helpen in kaart te brengen.
Emmelyne Vasse, projectleider Stuurgroep Ondervoeding & diëtist en onderzoeker Ziekenhuis Gelderse Vallei

16.15 uur Borrel