overlay image

Ondervoeding bij Ouderen

22 november 2017 download Download brochure

2e LANDELIJKE STUDIEDAG 'ONDERVOEDING BIJ OUDEREN'
22 november 2017 - Aristo Amsterdam

Achtergrond
Ondanks de toegenomen aandacht en verschillende initiatieven om ondervoeding bij ouderen tegen te gaan blijft dit een serieus probleem in de ouderenzorg. Hoewel de prevalentie van ondervoeding het hoogst is in zorginstellingen, woont het grootste aantal ondervoede ouderen thuis.
Tijdens deze studiedag zullen nieuwe inzichten, initiatieven en methoden uit de praktijk worden besproken om handvatten te bieden bij het tegengaan van ondervoeding bij ouderen.

Doelgroep
Thuiszorg, eerstelijns-, - en intramurale zorginstellingen: (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, POH, geriaters, paramedici (diëtist, fysiotherapeut), voedingsassistenten, en ieder ander met interesse voor ouderen en voeding.

Accreditatie
Verpleegkundig specialisten (Verpleegkundig Specialisten Register): 5 punten

Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1): 5 punten

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten
- Complementaire Zorg
- Geriatrie-Gerontologie
- Kwaliteitsregister V&V
- Praktijkverpleegkunde
- Register Zorgprofessionals
- Wijkverpleegkunde
- Zorgprofessionals - Praktijkondersteuners huisartsen somatiek

Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP): 4,5 punten
- NVD - Scholing
- VVOCM - Scholing

Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG): 5 punten

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen. Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.