overlay image

DE NIEUWE OGGZ

13 juni 2017 download Download brochure

16e JAARCONGRES 'DE NIEUWE OGGZ'
'De Nieuwe OGGZ en de consequenties voor de aanpak verwarde personen'
13 juni 2017 - Aristo Amsterdam


Dit 16e jaarcongres OGGZ gaat over 'De Nieuwe OGGZ' en de consequenties hiervan voor verwarde personen. We brengen u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en inzichten. ‘s Middags kunt u uw deelnemen aan de sessies van uw keuze, over relevante praktische aspecten van de nieuwe OGGZ en de invulling van diverse bouwstenen.

Doelgroep
Alle professionals, beleidsmakers, managers en andere betrokkenen werkzaam in de OGGZ, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, reclassering, justitie en politie, welzijnsorganisaties, GGD’s, gemeenten, begeleid wonen en woningbouwcorporaties.

Accreditatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 5 punten
• acute zorg bij somatische aandoeningen
• chronische zorg bij somatische aandoeningen
• geestelijke gezondheidszorg
• intensieve zorg bij somatische aandoeningen
• preventieve zorg bij somatische aandoeningen

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten
• GGZ
• Praktijkverpleegkundige
• Research
• Researchprofessionals
• SPV
• Wijkverpleegkunde

Registerplein: 4 punten
Deelname aan Jaarcongres OGGZ (ID nummer: 273778) levert 1 registerpunt op voor de vrije ruimte voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen.
Levert 4 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners en aandachtsfunctionarissen (onder geaccrediteerde scholing).

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

Wij voorzien tevens iedere deelnemer van een bewijs van deelname ten behoeve van punten in de vrije ruimte.