overlay image

Multiprobleemgezinnen

29 november 2017 download Download brochure

PROGRAMMA

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Introductie door de dagvoorzitter
- Kaders van de dag
- Inventarisatie deelnemers en verwachtingen
Els Evenboer, postdoctoraal onderzoeker Universitair Medisch Centrum Groningen en Jeugdhulp Friesland

10.20 uur Rapportage ‘Het wijkteam en kwetsbare gezinnen’
‘Het wijkteam en kwetsbare gezinnen’ is een onderzoek naar de effectiviteit van de zorg voor kwetsbare gezinnen door het wijkteam. Wat zijn de resultaten en aanbevelingen van dit onderzoek?
Hèlen Heskes, senior-inspecteur Toezicht Sociaal Domein / Samenwerkend Toezicht Jeugd

10.50 uur Tijd voor vragen

11.00 uur Pauze

11.30 uur Richtlijn Multiprobleemgezinnen
Veel professionals vinden het moeilijk om multiprobleemgezinnen de juiste hulp te bieden. De hulp leidt niet altijd tot de gewenste resultaten. De term multiprobleemgezinnen roept zelfs vaak negatieve associaties op. De richtlijn ‘Multiprobleemgezinnen’, voor jeugdhulp en jeugdbescherming, gaat uit van een positieve aanpak: een gezin benaderen vanuit hun mogelijkheden in plaats van beperkingen. Tijdens deze lezing krijgt u een introductie in het werken met richtlijnen in het algemeen en de richtlijn Multiprobleemgezinnen in het bijzonder.
Marianne Berger, senior adviseur professionalisering Nederlands Jeugd Instituut

12.00 uur Tijd voor vragen

12.15 uur Praktisch gebruik van de richtlijn Multiprobleemgezinnen
Een richtlijn ondersteunt professionals bij het werken in de praktijk. De richtlijn Multiprobleemgezinnen geeft praktische handvatten en tips, onder andere hoe je de omgeving rond het gezin moet activeren en hoe je kan beoordelen of de situatie in het gezin ‘goed genoeg’ is. Aan de hand van een casus leert u hoe de richtlijn praktisch gebruikt kan worden.
Mariska van der Steege, Advies Verandering Projectleiding in het sociaal domein

12.45 uur Tijd voor vragen

13.00 uur Lunchpauze

MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES

14.00 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

A. Multisysteemtherapie (MST)
De Multisysteemtherapie (MST) is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen. MST voorkomt uithuisplaatsing in gesloten jeugdzorg of justitiële jeugdinrichting. Behandeling vindt in de thuissituatie plaats, richt zich op het hele gezin en op alle levensgebieden: thuis, school, vrije tijd, vrienden. MST heeft een slagingspercentage van maar liefst 95%! De behandeling is dan ook bewezen effectief op het hoogst erkende niveau, door onder meer Blueprints, het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) en het Ministerie van V&J. Deze sessie biedt een kijkje in de keuken. Wat is Multisysteemtherapie precies, hoe werkt het en waarom is het zo effectief?
Miranda van der Linde, directeur en programmamanager MST-Nederland

B. Samenwerken in de wijk
Als zorgverlener wordt het steeds belangrijker om samen te werken met verschillende partijen, zoals andere professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, mantelzorgers, familieleden en het is een uitdaging om hier goed mee om te gaan. Tijdens deze sessie krijgt u inzicht waar u nu staat in de samenwerking met deze partijen en hoe u deze kunt optimaliseren.
Anouk Poll, adviseur Movisie
Chantal van Arensbergen, Eigen regie in Zorg en Welzijn


15.00 uur Korte pauze, sessiewisseling

15.15 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

C. Het systeem in beeld met ‘een taal erbij’.
Bij systeemproblemen op meerdere leefgebieden, is het voor de kinderen moeilijker om zich gezond te ontwikkelen. Voor hulpverleners is het daardoor vaak lastig om te zien wat de juiste ingang voor behandeling is, zeker als er al meerdere hulpverleningstrajecten betrokken zijn (geweest). Met onze systeemgerichte en gefaseerde werkwijze in combinatie met de poppetjestaal (‘een taal erbij’),
worden de problemen gevisualiseerd en kan er gewerkt worden aan een veilige setting van waaruit verandering kan plaatsvinden.
Petra Kruijdenberg, systeemtherapeut Molemann


D. Inverbinding
Inverbinding is een interventie voor gezinnen, waarvan de kinderen of jongeren complexe problematiek ervaren. De interventie maakt gebruik van een vertrouwenspersoon uit het eigen netwerk en een team dat opereert in de omgeving van het gezin. Hoe werkt deze methode concreet en wat zijn de resultaten?
Carla Bunnik, systeemtherapeut Inverbinding Youké
Lianne Lekkerkerker, adviseur Nederlands Jeugdinstituut

16.15 uur Einde programma, napraten tijdens borrel