overlay image

Multiprobleemgezinnen

29 november 2017 download Download brochure

5e LANDELIJKE STUDIEDAG 'MULTIPROBLEEMGEZINNEN'
29 november 2017 - Aristo Amsterdam

Achtergrond
Zowel op inhoudelijk als beleidsmatig gebied gebeurt er veel in de hulpverlening voor gezinnen met complexe problematiek en daar is de laatste tijd steeds meer aandacht voor, zowel in het werkveld als in de media. Wat doet deze complexe gezinsproblematiek met de professional? Tijdens deze studiedag gaan we in op actuele ontwikkelingen en mogelijkheden binnen de veranderende kaders en richtlijnen, en hoort u de implementatie van deze richtlijnen. Tevens is er aandacht voor wijkgericht werken en de gevolgen daarvan.

Doelgroep:
Professionals die in hun werk te maken krijgen met multiprobleemgezinnen, beleidsmakers en managers zijn ook van harte welkom.

Accreditatie:
Accreditatiebureau SKJ Jeugdzorgwerkers: 2,5 punten
- Categorie vrije ruimte

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten
-
Scholing GGZ
- Scholing Jeugdverpleegkunde
- Scholing Kinderverpleegkunde
- Scholing Wijkverpleegkunde

Registerplein: 1 punt
Deelname aan de landelijke studiedag 'Multiprobleemgezinnen' (ID nummer: 298940) levert 1 registerpunt op voor de vrije ruimte voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers.

Neemt u tijdig contact met ons op als u in aanmerking wilt komen voor accreditatie van een aanvullende vereniging, zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
Wij voorzien tevens iedere deelnemer van een bewijs van deelname ten behoeve van punten in de vrije ruimte.