overlay image

Leidinggeven aan zorgteams

30 mei 2018 download Download brochure

Bent u verzorger? Bent u teamleider? Bent u manager? U BENT ALLE DRIE!

In de serie: Zorgmanagement Updates
Woensdag 30 mei 2018 - Aristo Utrecht

Achtergrond
Als leidinggevende in de zorgsector moet u van veel markten thuis zijn! Met name de menselijke aspecten van verzorging, motivatie, werkdruk en stress zijn belangrijk. Maar ook uw management zaken zoals administratie, beloningszaken en regels horen vaak tot uw taak.
Deze eendaagse update geeft u een tiental instrumenten om leiding te geven aan intramurale- en wijkteams.

Doelgroep
U ontmoet veel collega’s die leidinggeven aan een team verzorgers/verplegenden in intramurale- en/of wijkzorg.

Accreditatie
Kwaliteitsregister V&V: aangevraagd
Neem tijdig contact met ons als u accreditatie voor een andere vereniging wenst zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

Bewijs van deelname
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Alle deelnemers krijgen:
Het boek ACH MOEDERTJE van Hugo Borst