overlay image

LVB en Verslaving

28 september 2017 download Download brochure
Programma

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter

- Kaders van de dag
- Achtergrond en verwachtingen van deelnemers
Rob Bovens, lector Verslavingspreventie Hogeschool Windesheim

10.20 uur Stand van zaken in de LVB en verslavingszorg
- Nieuwste bevindingen en handreikingen op het gebied van verslaving en licht verstandelijke beperking
Louise Kemna, GZ-psycholoog Aveleijn

10.50 uur Tijd voor vragen

11.00 uur Koffiepauze

11.30 uur Het zit allemaal tussen mijn oren!

- Hoe werkt verslavingsproblematiek in de hersenen van mensen met een licht verstandelijke beperking?
- Wat betekent dit voor de praktijk?
- En hoe kunnen hulpverleners daarop inspelen?
Neomi van Duijvenbode, senior onderzoeker bij Pluryn en docent/onderzoeker bij de Radboud Universiteit Nijmegen

12.00 uur Tijd voor vragen

12.15 uur Criminaliteit en verslavingsproblematiek bij LVB

LVB’ers met een verslaving zijn extra kwetsbaar voor het vertonen van crimineel gedrag. Tijdens deze lezing wordt verteld hoe dat komt en hoe je dan kunt zorgen voor een tijdige, adequate hulpverlening.
Hendrien Kaal, lector LVB en Jeugdcriminaliteit Hogeschool Leiden

12.45 uur Tijd voor vragen

13.00 uur Lunchpauze

14.00 uur Sessieronde 1. U kunt kiezen uit sessie A of B.

A Cognitieve Gedragstherapie+ (CGT+)

CGT+ is een behandelmethode voor volwassenen met een LVB en verslavingsproblematiek, die gebruik maakt van (non-verbale) oefenvormen, herhaling en een vertrouwenspersoon. Tijdens deze sessie worden de effectieve punten van de behandelmethode toegelicht en hoe je deze punten praktisch uit moet voeren.
Maaike Groeneveld, psycholoog en uitvoerend behandelaar van de CGT+ behandeling
Arjan Dijks, trainer in o.a. motiverende gespreksvoering en behandelmethodes gericht op LVB-cliënten en verslavingsproblematiek

B Motivatietraining Het begin
Een eerste stap in de behandeling van mensen met LVB en verslaving is het motiveren tot gedragsverandering. Maar hoe zet je clienten aan het denken over hun verslaving en vergroot je probleembesef en motivatie? De motivatietraining Het Begin, ontwikkeld door Trajectum, is een belangrijk hulpmiddel in dit motivatieproces. In deze workshop, gegeven door een behandelaar samen met clienten, wordt uitgelegd wat de Motivatietraining inhoudt, hoe je in gesprek raakt over verslaving, craving en middelen en hoe je clienten kunt motiveren om verandering aan te brengen in hun middelengebruik.
Morwenna Nieuwold, programmaleider Verslaving Trajectum

15.00 uur Korte pauze en wisseling van zalen

15.15 uur Sessieronde 2. U kunt kiezen uit sessie C of D.

C Waar bemoei ik me mee? Handreiking LVB en alcohol- en drugsgebruik

Ook mensen die zorg ontvangen, hebben in Nederland de vrijheid om hun eigen keuzes te maken, bijvoorbeeld door alcohol of drugs te gebruiken. Hoe ga je met die vrijheid van cliënten om als je meent dat hun keuzes hun kwaliteit van bestaan in de weg staat. Tijdens deze sessie krijgt u handvatten mee om hier praktisch mee om te gaan.
Els Bransen, projectleider Psychische stoornissen en LVB Trimbos-instituut
Mirjam Wouda, basis-orthopedagoog NVO & GZ-psycholoog Ons Tweede Thuis

D Terugvalpreventie
Novadic-Kentron is bezig met een terugvalpreventie om LVB-cliënten te ondersteunen in het omgaan met de drang om weer middelen te gebruiken. Tijdens deze sessie hoort u wat het idee is van de methode en hoe je om kunt gaan met middelengebruik bij LVB.
Vivi Ament, behandelaar Psychische Zorg Novadic-Kentron
Marieke Stams, orthopedagoog en behandelaar Novadic-Kentron

16.15 uur Afsluiting en informele borrel