overlay image

LVB en Seksualiteit

27 maart 2018

PROGRAMMA

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
- Kader van de dag
- Inventarisatie deelnemers en verwachtingen
Welmoed Visser-Korevaar, orthopedagoog en seksuoloog Welmoed Orthopedagogisch Adviesbureau

10.20 uur Psychoseksuele ontwikkeling
Een verstandelijke beperking heeft grote invloed op het gebied van seksualiteit. Met name de afwijkende sociaal-emotionele ontwikkeling stelt beperkingen aan het vermogen om intieme seksuele relaties aan te gaan. Hoe verloopt de psychoseksuele ontwikkeling in het algemeen en in het bijzonder bij mensen met een verstandelijke beperking? En wat kun je als begeleider, ter ondersteuning, betekenen voor je cliënten op het gebied van liefde, lust en seksualiteit?
Robert Hubers, seksuoloog en docent Seksuele gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking RINO Groep

10.55 uur Gelegenheid voor vragen

11.05 uur Koffiepauze

11.30 uur Weerbaarheid

Mensen met een verstandelijke beperking lopen extra risico op slachtofferschap van seksueel grensoverschrijdend gedrag omdat ze onder andere gemakkelijker te beïnvloeden zijn en moeite hebben met het stellen van grenzen. Hoe kunnen we hen weerbaarder maken? Welke zorg en hulp hebben ze nodig? En wat is het effect van de inzet van weerbaarheidsprogramma’s?
Piet Geert Nicolay, lector Weerbaarheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking NHL Stenden, gedragswetenschapper Cosis & Haitske Dijkstra, docent Sociaal Pedagogische Hulpverlening NHL Stenden en gedragswetenschapper De Kern Maatschappelijke Dienstverlening

12.05 uur Gelegenheid voor vragen

12.15 uur Wat doe je bij een vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag?
Bij vermoedens van seksueel misbruik door cliënten onderling, is een aangifte niet altijd succesvol. Daarom hebben de politie, het Openbaar Ministerie en de VGN nieuwe afspraken gemaakt, waarin de veiligheid en de veerkracht van het slachtoffer voorop staan.
Henriëtte van der Aa, orthopedagoog/gz-psycholoog, voorzitter van het Consultatie en AdviesTeam Seksualiteit Reinaerde, lid van Landelijke Expertiseteam Bijzondere Zedenzaken

12.50 uur Gelegenheid voor vragen

13.00 uur Lunchpauze

MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES

13.45 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

A. Meer oog voor LHBT gevoelens
Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat ook mensen met een verstandelijke beperking LHBT (lesbische/homoseksuele/biseksuele/transgender) gevoelens kunnen hebben. Begeleiders vinden het soms moeilijk om dit bespreekbaar te maken met de cliënt. Hoe doe je dit en hoe betrek je de familie en je team hierbij?
Aan de hand van de vernieuwde instrumenten box seksuele diversiteit worden handvatten gegeven om LHBT gevoelens bij mensen met een LVB bespreekbaar te maken.
Spreker namens Vilans/COC/LFB

B. Praten over seks net zo normaal als praten over het weer?
Om mensen met een LVB voor te lichten over seksualiteit moet dit onderwerp wel bespreekbaar worden gemaakt. Hoe doe je dat en hoe zorg je dat het niet bij die ene keer blijft maar dat seksualiteit een normaal onderwerp wordt om te bespreken?
Judith van Duivenboden-Kreijne, pedagoog, seksuoloog, eigenaresse Edusex en trainer rondom relaties, intimiteit, seksualiteit en weerbaarheid St. Philadelphia Zorg

14.45 uur Korte pauze, sessiewisseling

15.00 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

C. Medicatie en seksualiteit
Sommige medicijnen hebben invloed op seksualiteit. Welke medicijnen hebben welke invloed en wat betekent dit voor de praktijk?
- De meest gebruikte medicatiegroepen en het effect op de seksualiteit bij mensen met een LVB worden besproken.
Rianne van Dijken, arts verstandelijk gehandicapten Firon-Zorg en seksuoloog Mooimijnlijf

D. ‘Als seks (een) zorg is’
Praten over seks is heel belangrijk om seksueel wijzer te worden en cliënten weerbaarder te maken. Wanneer een client echter meer wil dan alleen praten over seks kan sekszorg door een seksverzorgende mogelijk uitkomst bieden. Hoe werkt dit? En hoe ga je hier ook binnen een zorginstelling mee om? Wat is het belang van erkenning binnen de gezondheidszorg van sekszorg en de seksverzorgende ?
- Deze workshop biedt veel ruimte voor eigen inbreng, vragen en discussie.
Loet Berkelmans, verpleegkundige en oprichter FleksZorg

16.00 uur Einde programma, napraten tijdens borrel