overlay image

LVB en Psychiatrie

15 november 2017 download Download brochure

PROGRAMMA

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening en inleiding door voorzitter ochtendprogramma
- Korte inleiding op het programma
- Inventarisatie achtergrond en verwachtingen van de deelnemers
- Facts & figures, wat weten we en waar is nog onderzoek naar nodig?
- Prevalentie en aard problematiek
Xavier Moonen, beleidsadviseur Koraal Support onderdeel van Koraal Groep, bijzonder Hoogleraar Universiteit van Amsterdam en bijzonder Lector Zuyd Hogeschool, Heerlen

10.45 uur Vragen

10.55 uur Pauze

11.25 uur Generieke Module Psychische Stoornissen en LVB
- Achtergrond en toegevoegde waarde van deze Generieke Module
- Hoe ondersteunt deze module uw handelen als zorgprofessional?
- Wat zijn de aanbevelingen en wat kunt u er mee in de dagelijkse praktijk?
Jannelien Wieland, psychiater Antes en Poli+ en initiatiefnemer voor de module en vice-voorzitter werkgroep Generieke Module Psychische Stoornissen en LVB

11.55 uur Vragen

12.05 uur Diagnostiek
Als het op herkenning en diagnostiek aankomt is het belangrijk te weten wat je zelf kunt doen en wat bij de ander ligt. Welke psychiatrische diagnostisch instrumenten zijn er beschikbaar in de LVB-zorg en hoe kan LVB in de psychiatrie worden vastgesteld? Wat is de toepasbaarheid van deze instrumenten en, heel belangrijk, de valkuilen?
Jeanet Nieuwenhuis, psychiater VGGNet

12.35 uur Vragen

12.45 uur Lunchpauze

MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES

13.45 uur Ronde I. U kunt kiezen uit A en B

Sessie A.
Multifunctionele centra (KJP en LVB): een brug voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en complexe psychiatrisch stoornissen die in de zorg tussen wal en schip (dreigen te) vallen
Kinderen en adolescenten met een licht verstandelijke beperking lopen een grotere kans op achterstand en scheefgroei in hun ontwikkeling, hetgeen in ernstige problemen in het eerste (thuis), tweede (school, stage en werk) en derde leefmilieu (vrienden en vrije tijd) tot uiting kan komen. Zij lopen meer kans op alle leefmilieus vast te lopen en ernstige psychiatrische aandoeningen te ontwikkelen.
Zij vallen in de zorg vaker tussen wal en schip, omdat de reguliere zorg niet bedoeld is voor en toegerust is op het geven van een passend antwoord op de combinatie aan complexe vragen op het gebied van de kinder- en jeugdpsychiatrie, de orthopedagogiek en het speciaal onderwijs.
Hoe kan daar in de klinische praktijk een mouw aan gepast worden? Op deze vraag geven Michel van den Bogaard, klinisch psycholoog en (o.v.) Noortje Blijlevens GZ-psycholoog en systeemtherapeut in opleiding, Multifunctioneel Centrum van Cello (VB-sector), De La Salle (jeugd-LVB) en Herlaarhof (jeugd-GGZ) antwoord

Sessie B
Initiatieven vanuit het sociaal domein

- Wat is het maatschappelijke antwoord op deze complexe doelgroep?
- Welke initiatieven ontwikkelt de gemeente en wat zijn de ervaringen tot nu toe?
Bert Hoenen, beleidsmedewerker en Wim Dijkkamp, adviseur jeugd en gezin Gemeente Aalsmeer-Amstelveen

14.45 uur Korte pauze, sessiewisseling

15.00 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.


Sessie C
Signaleren en diagnosticeren van een LVB (praktijk)
- Praktische eye openers en instinkers in de diagnostiek van LVB en psychiatrie, onder andere aan de hand van een casus
- Hoe ontwikkel je sensitiviteit t.a.v. psychiatrie bij LVB?
- De zin en onzin van behandeling bij LVB met psychiatrie
Jacco Flapper, sociaal psychiatrisch verpleegkundige VGGNet

Sessie D
High & Intensive Care
Wanneer het echt niet meer gaat, heeft Karakter een speciale crisisafdeling voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Deze afdeling is uniek in Nederland. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Hoe betrek je de ouders?
Inge van der Heijden, kinder- en jeugdpsychiater en Sanne During, sociotherapeut, Intensieve behandeling zorglijn LVB Karakter

16.00 uur Einde programma, napraten tijdens borrel