overlay image

LVB & Ouderschap

7 december 2017 download Download brochure
PROGRAMMA

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening en inleiding door dagvoorzitter
- Inventarisatie achtergrond en verwachtingen van de deelnemers
- Feiten en cijfers
Marja Hodes, orthopedagoog/GZ- en klinisch psycholoog ASVZ, gespecialiseerd in ouderschap en kinderwens bij mensen met een LVB

10.15 uur Wat werkt voor ouders met een LVB?
- Met o.a. aandacht voor effectieve interventies en de relatie met de hulpverlener.
Marja Hodes

10.50 uur Vragen

11.00 uur Pauze

11.20 uur De invloed van gehechtheid op het gezin en de professional

Als zich gehechtheidsproblemen voordoen bij ouders met een verstandelijke beperking en hun kinderen, wat betekent dit dan voor het bieden van ondersteuning?
Femmie Juffer, bijzonder hoogleraar Leiden, Family studies

11.55 uur Vragen

12.05 uur Ondersteuning door het sociale netwerk

Het sociale netwerk van ouders met een LVB kan een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van het gezin.
- Welke factoren spelen mee bij netwerkleden om ondersteuning te willen en kunnen bieden?
- Wat kun je als professional doen om het netwerk in die rol te ondersteunen?
Jos de Kimpe, GZ-psycholoog Gemiva-SVG Groep & onderzoeker ‘Wat werkt?’ Vrije Universiteit Amsterdam

12.40 uur Vragen

12.50 uur Afsluiting ochtendprogramma

Marja Hodes

13.00 uur Lunchpauze

MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES

14.00 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.


A. Ouder & Kind-traject
In Friesland is een traject gestart waarbij gezinnen met ouder(s) met een licht verstandelijke beperking samen in één straat wonen. Tijdens dit traject van max. anderhalf jaar krijgen ze hier zeer intensieve behandeling.
- Wat houdt dit traject in?
- Hoe ziet de behandeling eruit als de mensen gaan verhuizen?
- Wat zijn de resultaten van het traject tot dusver? Welke successen kunnen meegenomen in de ambulante zorgverlening?
Annie Tjerkstra, manager van Ouder & Kind-traject Reik & Elisabeth Talma, gezinshulpverlener en screener Ouder & Kind-traject Reik

B. In gesprek over de kinderwens
Mensen met een LVB willen een volwaardig, betekenisvol leven leiden. Kinderwens en ouderschap moeten daarbij bespreekbaar zijn. Sterker nog: het is onze plicht om in gesprek te gaan en hen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun (vragen over) ouderschap.
- Hoe pak je dat op een respectvolle manier aan?
- Hoe zorg je dat cliënten weten waarvoor ze kiezen, wat hen te wachten staat én wat er allemaal bij komt kijken als ze kind(eren) gaan opvoeden?
Met deze vragen gaan we tijdens de workshop aan de slag!
Anke van Breugel, cliëntvertrouwenspersoon ASVZ & Plien Volkers, pedagogisch medewerker ASVZ

15.00uur Korte pauze, sessiewisseling

15.15 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

C. Balans tussen vertrouwen en ingrijpen: VOLGEBOEKT

In de begeleiding van ouders met een verstandelijke beperking is de balans tussen vertrouwen en ingrijpen een belangrijke factor. Hoe vind je deze balans?
- Aan de hand van casuïstiek zullen recente inzichten worden bediscussieerd rondom vertrouwen van en ingrijpen bij ouders met een verstandelijke beperking.
Yvonne Blesgraaf, projectleider ‘Kinderwens en ouderschap bij mensen met een verstandelijke beperking’ Cordaan & Sandra Zaal, NVO orthopedagoog-generalist/gz-psycholoog Cordaan Jeugd

D. Opgroeien bij ouder(s) met een licht verstandelijke beperking
Het kind zijn van ouders met een verstandelijke beperking heeft grote invloed op het leven van (normaal begaafde) kinderen. Hoe is het om op te groeien in zo’n gezin en hoe beïnvloedt dit het leven van deze (volwassen geworden) kinderen?
- Persoonlijk aanbevelingen voor de ondersteuning van gezinnen met ouders met een LVB
Frieda van den Hoeven, ervaringsdeskundige scholing ‘Maar het zijn wel mijn ouders’ en begeleider Amerpoort

16.15 uur Einde programma, napraten tijdens borrel