overlay image

LVB & Ouderschap

7 december 2017 download Download brochure

2e LANDELIJKE STUDIEDAG 'LVB & OUDERSCHAP'
7 december 2017 - Aristo Amsterdam

Achtergrond
Extra ondersteuning is vaker regel dan uitzondering bij ouders met een licht verstandelijke beperking. Deze ondersteuning komt veelal van hulpverleners maar ook het eigen sociale netwerk kan hierin een belangrijke rol spelen. Tijdens deze studiedag wordt er ingegaan op wat effectief is in de ondersteuning voor deze gezinnen, krijgt u een kijkje in de keuken van een bijzonder begeleid wonen project en wordt er stil gestaan bij de band tussen de ouders en het kind. Tenslotte krijgt u handvatten om het gesprek over een kinderwens aan te gaan en richting te geven.

Doelgroep
Orthopedagogen, maatschappelijk werkers en professionals werkzaam in sociale wijkteams, jeugdzorg, (jeugd)GGz, jeugdhulpverlening, (speciaal) onderwijs, consultatiebureau’s, sociale dienst en gemeente. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Accreditatie
Sociaal professionals (Registerplein):
- Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners: 4.5 punten
- Vrije Ruimte GGZ-Agogen: 1 punt
- Vrije Ruimte Maatschappelijk werk: 1 punt
- Vrije Ruimte Sociaal Agogen: 1 punt

Kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen (NIP/NVO):
-
Herregistratie: 4.5 punten
-
Opleiding - behandeling: 1 punt
-
Opleiding - diagnostiek: 1 punt

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen. Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.