overlay image

LVB en Leefstijl

23 mei 2018 download Download brochure

PROGRAMMA

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
- Kaders van de dag
- Achtergrond en verwachtingen van deelnemers
Geraline Leusink, associate professor Gezondheid voor mensen met een verstandelijke beperking Radboudumc en directeur van de academische werkplaats Sterker op eigen benen

10.25 uur Het ondersteunen van begeleiders: ‘Lekker in je lijf’
Het project ‘Lekker in je lijf’ is ontstaan vanuit de visie om werken aan een gezonde leefstijl met mensen met een lichte verstandelijke beperking zo makkelijk mogelijk te maken en het is gericht op het ondersteunen van cliënten en begeleiders.
- Hoe kunnen begeleiders zo goed mogelijk ondersteund worden om met gezonde leefstijl aan de slag te gaan met cliënten?
- Hoe kan je het begeleiders en cliënten zo leuk en gemakkelijk mogelijk maken om met gezonde leefstijl bezig te zijn?
Rianne Steenbergen, adviseur leefstijl, afdeling Kennis Kwaliteit en Onderzoek Cosis

11.05 uur Tijd voor vragen

11.15 uur Ochtendpauze

11.45 uur Nee zeggen tegen verleidingen
Het valt voor mensen met een licht verstandelijke beperking niet mee om hun levensstijl aan te passen. Voor deze groep is de verleiding groter om ja te zeggen tegen zaken als alcohol en drugs, vaak om problemen te vergeten.
- Wat moet er gebeuren om mensen met een licht verstandelijke beperking weerbaarder te maken tegen verleidingen?
- Hoe zorg je ervoor dat ze worden blootgesteld aan zo weinig mogelijk verleidingen?
Carolien Staaks, sociotherapeut Klinische Zorg Afdeling LVB Novadic-Kentron

12.30 uur Tijd voor vragen

12.45 uur Lunchpauze

MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES

13.45 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

A. Een online platform voor begeleiding en behandeling
Jouw Omgeving is een online platform dat integrale zorg biedt voor mensen met een LVB. In deze online omgeving kunnen cliënten interactief met hun begeleider, behandelaar en netwerk aan de slag met specifieke doelen, leefstijl en praktische zaken. Wat is nodig om een dergelijk platform succesvol te laten zijn? Wat zijn de mogelijkheden voor begeleiding en behandeling en hoe draagt het bij aan de kwaliteit van leven van de cliënten?
Martijn Wesseling, projectleider eHealth Ambiq
Mark Vervuurt, projectleider eHealth ASVZ


B. Onder voorbehoud: Begeleidingsbehoeften van jongeren met een LVB
- Wat zijn de ervaringen met en behoeften aan begeleiding van jongeren met een LVB, vanuit het perspectief van de jongere zelf?
Spreker wordt later bekendgemaakt

14.45 uur Korte pauze en wisseling van zalen

15.00 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

C. Sport en bewegen, voor iedereen een passend aanbod
Bewegen, waar is dat goed voor? Sporten, dat kan ik niet meer! Herken je deze vragen? Sport en bewegen is voor iedereen belangrijk, ook voor mensen die daarin beperkt worden. Het heeft een positieve invloed op de gezondheid, is goed voor het zelfvertrouwen en voor de sociale contacten. Daarnaast is het vooral leuk om te doen.
- Welke mogelijkheden zijn er voor mensen die beperkt worden in sport en bewegen?
- Hoe ziet het (lokale) netwerk eruit en welke rol heb je hier zelf in?
- Tips en handvatten om cliënten te stimuleren tot een actieve leefstijl.
Lilian van den Berg, adviseur Kenniscentrum Sport

D. Naar een rookvrije kliniek
Het is de opnamekliniek van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) gelukt om een rookvrije kliniek te worden. Tijdens opnames mogen in- en rondom het gebouw niet meer gerookt worden. In de kliniek zijn ook cliënten opgenomen met een LVB.
- Wat moet er gebeuren om een rookvrije instelling te worden?
- Wat zijn de ervaringen van Verslavingszorg Nederland ?
- Hoe draagt een rookvrije instelling bij aan de behandeling van andere verslavingen voor mensen met een LVB?
Jessica Pattiwael, verpleegkundig specialist Verslavingszorg Noord Nederland
Jeroen Hinneman, teammanager kliniek Bolsterburen van Verslavingszorg Noord Nederland

16.00 uur Einde programma, napraten tijdens borrel