overlay image

LVB in de Jeugdstrafrechtketen

2 november 2017 download Download brochure

Programma

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter

- Kader van de dag
- Feiten en cijfers
Jeannette van den Born, hoofd Behandeling Groot Emaus

10.20 uur Pilot SCIL in de jeugdstrafrechtketen
Het herkennen van een LVB is moeilijk, ook voor professionals. De Screener voor Intelligentie en LVB (SCIL) kan hierbij helpen. In de pilot is de SCIL naast de reguliere instrumenten in de jeugdstrafrechtketen afgenomen.
- Wat waren de resultaten? En wat betekent dit de praktijk?
Arend Lock, projectleider Ministerie van Veiligheid en Justitie

10.55 uur Gelegenheid voor vragen

11.05 uur Koffiepauze


11.30 uur Onderlinge verhoudingen in de residentiële jeugdzorg
Jongeren met een LVB zijn gevoeliger voor groepsbeïnvloeding dan andere jongeren.
- Wat is achterliggend aan deze gevoeligheid? En hoe kunnen we dit verminderen?
- Wat betekent dit voor medewerkers in de residentiële jeugdzorg?
Ferdi Bekken, onderzoeker Fier

12.05 uur Gelegenheid voor vragen

12.15 uur Behandelmotivatie binnen een gedwongen kader: motivatie in plaats van moetivatie

Behandeling in de Jeugdzorg Plus en de Justitiële Jeugdzorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking is niet vrijwillig. Op welke wijze kunnen we er in de praktijk toch voor zorgen (zoals Vansteenkiste zegt) dat moetivatie motivatie wordt en tot betere behandeluitkomsten leidt?
Peer van der Helm, lector Residentiële Jeugdzorg Hogeschool Leiden

12.50 uur Gelegenheid voor vragen

13.00 uur Lunch

MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES

14.00 uur Eerste ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie A of B


A: Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST)
Sinds januari 2017 is FAST bij de Waag een nieuw programma voor jongeren tussen de 12-18 jaar.
- Wat is FAST en waarom heeft de Waag het ontwikkeld?
- Welke onderdelen van FAST werken in de praktijk goed bij gedragsverandering van LVB- jongeren?
Anita Lemoine, programma coördinator FAST de Waag

B: JeugdConnect en LIJ-Wijzer
JeugdConnect is een platform met apps die professionals in het contact met jongeren en hun ouders kunnen gebruiken. Eén van deze apps is de LIJ-Wijzer. De LIJ-Wijzer helpt op een interactieve en beeldende wijze in kaart te brengen hoe het nu gaat met de jongere, wat de wensen zijn voor de toekomst en geeft op een oplossingsgerichte wijze aan welke van de leefdomeinen voor de jongere en ouders belangrijk zijn om aan te werken.
- In deze interactieve sessie kun je kennismaken met de LIJ-Wijzer.
Selma Kors, Ketenprocesmanager Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) Ministerie van Veiligheid en Justitie

15.00 uur Zaalwisseling en korte pauze

15.15 uur Tweede ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie C of D


C: Forensische ACT Jeugd Team
In het multidisciplinaire team van Forensische ACT zijn veel verschillende partijen betrokken bij één jongere. Hoe zorgen zij voor een goede samenwerking?
- Wie draagt waar, wanneer verantwoordelijkheid voor en hoe stem je dat af? Hoe wordt er omgegaan met privacy en informatiedeling?
- Wat zijn de ervaringen van Palier met deze ketensamenwerking?
Lenny Ploeg, verpleegkundig specialist GGZ & Martijn Mertens, maatschappelijk werker Palier

D: Verhoren van jongeren met een LVB
Bij het verhoren van jongeren met een LVB is extra zorgvuldigheid geboden.
Aan de hand van de serie Making a murderer worden valkuilen, handvatten en tips gegeven over het verhoren van jongeren met een LVB.
Evelyn Heynen, universitair docent Klinische Psychologie Universiteit van Amsterdam en Maastricht University, onderzoeker Hogeschool Leiden

16.15 uur Borrel