overlay image

Kwaliteit en Transparantie in het Ziekenhuis

22 november 2017 download Download brochure

PROGRAMMA

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
- Visie op de toekomst van kwaliteit en transparantie: hoe gaan we kwaliteit verder vormgeven en de invloed van patiënten vergroten?
- Kader van de dag en inventarisatie achtergrond en verwachtingen van de deelnemers
Jan Kremer, hoogleraar patiëntgerichte innovatie Radboudumc, voorzitter van de kwaliteitsraad Zorginstituut Nederland en lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

10.25 uur Kwaliteit: je kunt er toch niet tegen zijn?!
Er gebeurt zoveel op het gebied van kwaliteit en het meten ervan. Maar is alles even nodig en nuttig? Waar gaat het echt om? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het goede blijft en het overbodige stopt?
Hubert Prins, chirurg en bestuurslid DICA

10.55 uur Vragen

11.00 uur Pauze

11.25 uur Vernieuwing van de zorg vanuit kennis
Hoe zorg je ervoor dat de beste kennis zo goed en snel mogelijk wordt toegepast, zodat de patiënt het beste resultaat krijgt?
Erik-Jan Vlieger, arts en ondernemer bij Alii

11.55 uur Vragen

12.00 uur Value Based Healthcare
- Hoe verbind en optimaliseer je zorg, de waarde ervan en de kosten die dat met zich meebrengt? Hoe ziet Value Based Healthcare er in de praktijk uit?
- Wat betekent dat voor patiënten, artsen, bestuurders en zorgverzekeraars?
Jos Kroon, projectleider Value Based Healthcare Santeon, St. Antonius Ziekenhuis

12.30 uur Vragen

12.35 uur Kwaliteit vanuit zorginkopers perspectief

Hoe wordt door de zorgverzekeraar naar kwaliteit en transparantie gekeken? En wat is hun reactie op het voorgaande?
Anja Moonen, senior manager Medisch Advies & Innovatie Zilveren Kruis

12.50 uur Vragen en discussie

13.00 uur Lunchpauze

MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES

14.00 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

A. Goed voorbeeld: ziekenhuis Bernhoven – meer voor minder
Ziekenhuis Bernhoven is begonnen met het programma Zinnige Zorg. Doel daarvan is betere zorg leveren door minder te doen. Het ziekenhuis heeft in twee jaar tijd een omzetdaling van 12% t.o.v. 2014 gerealiseerd. Wat zijn de geleerde lessen, ervaringen en resultaten?
Mariëlle Bartholomeus, medisch directeur Bernhoven Uden

B. Patientenperspectief
Uiteindelijk draait het allemaal om de patiënt. Hoe kunnen we de invloed en de verwachtingen van patiënten optimaal inzetten? Wat is de stip op de horizon en wat kunt u dan morgen al doen om daar te komen?
Heleen Post, manager kwaliteit NPCF

14.45 uur Korte pauze, sessiewisseling

15.00 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

C. Goed voorbeeld: ErasmusMC – de lerende organisatie

Terecht en onterecht stuit het meten van kwaliteit en transparant zijn over de uitkomsten ook op weerstand. Hoe gaat het ErasmusMC hiermee om en hoe zijn ze de weg van lerende organisatie in geslagen? Lessons learned worden met u gedeeld.
Harriët van Veldhuizen, directeur Kwaliteit en Patiëntenzorg ErasmusMC

D. Big Data voor kwaliteit
Uit de Nationale DenkTank van 2014 over Big Data is Pacmed ontstaan, een initiatief dat beslissingsondersteunende software ontwikkelt op basis van een combinatie van medische expertise en analyse van data. De missie is om ervoor te zorgen dat patiënten alleen nog maar zorg ontvangen die daadwerkelijk in de praktijk heeft gewerkt bij vergelijkbare patiënten. U hoort hun visie op de manier waarop big data voor hogere kwaliteit kan zorgen, ervaringen en resultaten.
Wouter Kroese, mede-oprichter Pacmed

15.45 uur Einde programma, napraten tijdens borrel