overlay image

Kwaliteit en Transparantie in het Ziekenhuis

22 november 2017 download Download brochure

2e LANDELIJKE STUDIEDAG 'KWALITEIT EN TRANSPARANTIE IN HET ZIEKENHUIS'
Woensdag 22 november 2017, Aristo Utrecht

Achtergrond
De kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuiszorg is goed, maar er is meer winst te behalen. Er is de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in meten. Die kennis wordt meer waard als je het met elkaar verbindt en vergelijkt. Tijdens deze studiedag bekijken we het verbinden en vergelijken van kennis vanuit verschillende perspectieven. Wat kunnen we leren van collega’s, hoe kunnen we Big Data inzetten en hoe kunnen we optimaal aansluiten bij de verwachtingen van patiënten?

Doelgroep
Beleidsmakers, (staf)bestuurders, kwaliteitsmanagers, projectmanagers, adviseurs, artsen, zorginkopers en patiëntenorganisaties. Uiteraard zijn ook andere geïnteresseerden van harte welkom.

Accreditatie

Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN): 4 punten

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen. Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.