overlay image

Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis

12 december 2017 download Download brochure
PROGRAMMA

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening en inleiding door dagvoorzitter
- Kader van de dag
- Feiten en cijfers
Yvonne Schoon, klinisch geriater en afdelingshoofd SEH Radboudumc

10.20 uur Uitkomst van een behandeling voorspellen
In het TENT project zijn ouderen vanaf het moment dat ze bij een arts komen gevolgd om uitkomsten te kunnen voorspellen voor oudere patiënten die een ingrijpende behandeling nodig hebben.
- Welke factoren zijn voorspellend voor een goede of slechte uitkomst?
- Hoe kunnen deze resultaten in de praktijk worden gebruikt?
Floor van Deudekom, promovenda LUMC en AIOS klinische geriatrie MC Slotervaart

10.50 uur Vragen

11.00 uur Pauze


11.30 uur Het ontstaan van ziekenhuis-gerelateerd functieverlies
Voor het Hospital-ADL onderzoek zijn 400 oudere patiënten systematisch gevolgd tot één jaar na ontslag uit het ziekenhuis om te onderzoeken welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van functieverlies.
- Wat zijn de resultaten van dit onderzoek?
- Wat betekent dit voor de praktijk?
Jesse Aarden, promovendus AMC en docent European School of Physiotherapy HvA

12.00 uur Vragen

12.10 uur De kunst van het overleggen

Ouderenzorg is een teamsport. Omdat veel ouderen terechtkomen op niet geriatrische afdelingen is multidisciplinair overleg (MDO) van grote waarde voor het bieden van de juiste zorg. Bijna alle ziekenhuizen hebben dan ook MDO’s maar hoe richt je een MDO zo effectief mogelijk in?
Jerome van Dongen, promovendus Zuyd Hogeschool & Wim Goossens, expert groepsdynamica en teamontwikkeling Zuyd Hogeschool

12.40 uur Vragen

12.50 uur Afsluiting ochtendprogramma door dagvoorzitter

13.00 uur Lunchpauze

MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES

14.00 uur Middagprogramma

In het middagprogramma bieden we interactieve en inspirerende workshoprondes aan. U volgt in totaal twee workshops. De workshops duren 1 uur en tussendoor is er 15 minuten pauze. Op het registratieformulier kunt u uw keuze aangeven. Het Leids Congres Bureau zorgt voor een passende verdeling van de sessies. Let op: vol = vol.

Beschrijving workshops:
A: Shared decision making

Het hoe, wat en waarom van shared decision making met de oudere patiënt.
Aan de hand van wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden zal het proces van shared decision making met kwetsbare ouderen worden besproken.
Noralie Geessink, promovenda geriatrie Radboudumc & Yvonne Schoon

B: Delirium
Een delirium komt vaak voor bij ouderen in het ziekenhuis. Het UMC Utrecht heeft daarom een speciale delier-unit en is bezig met de ontwikkeling van een monitor om een delirium gemakkelijker vast te stellen.
- Hoe kan de kans op een delirium zo klein mogelijk worden gemaakt?
- Wat zijn symptomen van een delirium en wanneer gebruik je de delirium monitor?
- Do's and don'ts bij een patiënt met een delirium
Arjen Slooter, professor intensive care neuropsychiatrie UMC Utrecht

C: Advance Care Planning, tijdig spreken over het levenseinde
Onderwerpen als levenseinde en wel/niet reanimeren zijn soms lastig om bespreekbaar te maken. Toch is het verstandig om vooruit te lopen op het moment dat de patiënt zelf niet meer in staat is grote beslissingen te nemen.
Aan de hand van casuïstiek zal worden besproken wanneer en hoe je het gesprek over Advanced Care Planning aan kan gaan.
Lucas Koch, huisarts, ethicus en wetenschappelijk medewerker Nederlands Huisartsen Genootschap

D: Ouderen op de SEH
- Er belanden steeds meer ouderen op de SEH. Hoe gaat het LUMC om met deze toestroom aan ouderen?
- Het screenen van al deze ouderen kost tijd maar levert ook wat op. Hoe screent het LUMC en wat zijn de kosten en baten hiervan?
Simon Mooijaart, internist ouderengeneeskunde LUMC & Laura Blomaard, arts-onderzoeker gerontologie en geriatrie LUMC

16.15 uur Einde programma, napraten tijdens borrel