overlay image

Zorgen met Vrijwilligers - WEGENS SUCCES HERHAALD

11 oktober 2017 download Download brochure

WEGENS SUCCES HERHAALD

OCHTENDPROGRAMMA

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter

- Kader van de dag
- Inventarisatie vragen en verwachtingen deelnemers
Rianne Burgers, voormalig interim bestuurder AGORA en coördinator vrijwilligerswerk, Atlant Wonen, Zorg, Welzijn en tevens eigenaar van Professionals en Burgers in de zorg

10.15 uur Visie op civil society en de zorg
- Wat betekent civil society voor de zorg? En wat betekent dit voor het inzetten van vrijwilligers bij de zorg?
- Aanbevelingen voor organisaties om de beroepsmatige en vrijwilligerswerk zorg op elkaar aan te laten sluiten
Lucas Meijs, hoogleraar Strategische Filantropie/ Vrijwilligerswerk Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit Rotterdam

10.40 uur Gelegenheid voor vragen

10.50 uur Actualiteit en ontwikkelingen

- Toekomstagenda informele zorg en ondersteuning: stand van zaken en hoe verder?
- Actuele informatie uit de projecten Zorg Beter met Vrijwilligers
- Samenwerking met mantelzorgers
Inge van Steekelenburg, organisatieadviseur Movisie

11.15 uur Gelegenheid voor vragen

11.25 uur Koffiepauze

11.50 uur De 6B-methodiek: vinden en binden

Vrijwilligersbeleid is meer dan vrijwilligers aanstellen, de taken verdelen en zorgen dat alle werkzaamheden verricht worden. Juist het vinden en behouden van vrijwilligers is een vraagstuk dat menig coördinator of personeelsmanager bezig houdt. Het verdiepen in vrijwilligerszaken betekent inzicht krijgen in de betekenis van vrijwilligers voor uw instelling en in wat u vrijwilligers te bieden heeft. Met de 6B’s geeft u richting aan uw vrijwilligersbeleid. Aan de hand van praktische voorbeelden en tips krijgt u handvatten om dit beleid vorm te geven.
Nicole Schrijver, senior adviseur Arcon

12.15 uur Gelegenheid voor vragen

12.35 uur Vrijwilligers en professionals: samenwerking of tegenwerking?
De onbetaalde inzet van vrijwilligers wordt vaak geprezen als onmisbaar onderdeel van de participatiesamenleving. Maar tegelijkertijd bestaat er bij veel professionals de angst dat vrijwilligers langzaamaan hun banen overnemen. Dit roept verschillende vragen op:
- Is een vrijwilliger collega of concurrent?
- Wat kan aan vrijwilligers overgelaten worden en wat niet?
- Wat zijn de voorwaarden, voordelen en nadelen van meer verantwoordelijkheden voor vrijwilligers?
Marianne van Bochove, universitair docent en onderzoeker bij het instituut Erasmus School of Health Policy and Management

12.50 uur Gelegenheid voor vragen

13.00 uur Lunch

MIDDAGPROGRAMMA

14.00 uur Eerste ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie A en B


Sessie A
Goed voorbeeld: Florence en Goed Geregeld

Florence heeft in 2015 het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld ontvangen. Er zijn bij deze zorgorganisatie 1900 vrijwilligers betrokken.
- Korte uitleg van de methodiek Goed Geregeld: een mooie tool om vrijwilligersbeleid af te stemmen met en voor betrokken vrijwilligers
- Ervaringen delen met Florence: wat wilt u weten over het succes van Florence?
Petra van der Stap, coördinator vrijwilligerswerk Voorburg/Leidschendam en Marijke van Weelden, adviseur Vrijwillige inzet PEP Den Haag

Sessie B
Grenzen verkennen

- Vrijwilligers en mantelzorgers: van hetzelfde laken een pak?
- Met welke wettelijke en juridische aspecten heb je te maken als het gaat om samenwerking met vrijwilligers en mantelzorgers?
- Welke andere aspecten spelen in het samenspel tussen informele en formele zorg? En hoe kun je een goede verbinding maken?
Aan de hand van korte situatieschetsen gaat u interactief aan de slag met dilemma’s die zich op dit gebied voordoen.
Cecil Scholten, expert samenspel informele en formele zorg en Esther Vreeken, adviseur Vilans

15.00 uur Korte pauze en zaalwisseling

15.15 uur Tweede ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie C en D.

Sessie C
Het perspectief van de mantelzorger
- Persoonlijke verhalen van een mantelzorger over de invulling van zorg samen met professionals en vrijwilligers
- Wat hebben mantelzorgers nodig van professionals en vrijwilligers en vice versa?
- Hoe geef je vorm aan gelijkwaardigheid en regie?
Ineke Ludikhuize, mantelzorger en spreker namens het platform Sprekende Mantelzorgers

Sessie D
Mensen met een beperking inzetten als vrijwilliger
Vrijwilligerswerk geeft mensen met een beperking kansen om hun talenten te benutten, ze vergroten hun vaardigheden, komen in contact met anderen en krijgen meer participatiemogelijkheden. Dit laatste is ook vanuit het perspectief van de gemeente belangrijk.
- Hoe zorgen we ervoor dat participatie en inclusie samenkomen in het duurzaam vergroten van vrijwillig aanbod?
- Voorbeelden van projecten: resultaten en ervaringen.
Els Hofman, senior adviseur Sociale Zorg Movisie

16.15 Borrel