overlay image
Contact
Leids Congres Bureau
Postbus 16065
2301 GB Leiden

Tel: (071) 514 82 03
Fax: (071) 512 80 95
info@leidscongresbureau.nl

Volg ons op Twitter

Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis - WEGENS SUCCES HERHAALD

7 maart 2017 download Download brochure

PROGRAMMA

09.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Introductie door de dagvoorzitter
-Kaders van de dag
-Inventarisatie deelnemers en verwachtingen
Judith Wilmer, klinisch geriater Catharina Ziekenhuis

10.15 uur Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 2017
In 2017 start een nieuwe ronde van het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis en de voorbereidingen hiervan zijn in volle gang. Aan welke criteria moeten ziekenhuizen gaan voldoen om het keurmerk in 2017 te krijgen?
Rijk Roor, projectleider Seniorvriendelijke Ziekenhuizen, zelfstandig adviseur ouderenzorg

10.50 uur Ruimte voor vragen

11.00 uur Koffiepauze

11.30 uur Eerste ronde parallelsessies. U kunt kiezen voor A, B of C

Sessie A
Screenen van kwetsbaarheid oudere patiënten in het Ziekenhuis
Het Nivel heeft onderzoek uitgevoerd ter evaluatie van de screening van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. Wat zijn hiervan de resultaten én de ervaringen in de praktijk?
Maaike Langelaan, senior onderzoeker NIVEL

Sessie B
Participatie van de mantelzorger binnen de zorg op de verpleegafdeling
In deze sessie wordt informatie gegeven over de opzet en de resultaten van een proef met participatie van mantelzorgers in het VieCuri MC. Daarnaast wordt u aan de hand van een aantal casussen meegenomen in de praktijk.
Lucienne Willems, toegepast gerontoloog en stafadviseur en Jolanda Geurts, verpleegkundige VieCuri

Sessie C
Bewegingsprogramma KWIEK
De KWIEK beweegroute stimuleert patiënten zelf actief te werken aan hun eigen herstel. Speciaal ontworpen KWIEK “pictogrammen” op muren en vloeren nodigen hiertoe uit. Het Catharina ziekenhuis is op de geriatrie afdeling gestart met een volledige beweegroute. Hoe ziet zo’n route er uit en wat zijn de effecten op patiënten?
Manuel Wijffels conceptontwikkelaar KWIEK en Judith Wilmer, klinisch geriater Catharina Ziekenhuis

12.30 uur Lunchpauze

13.30 uur Tweede ronde parallelsessies. U kunt kiezen voor D, E of F

Sessie D
Screenen kwetsbaarheid ouderen op de SEH
Het LUMC is gestart met het screenen van kwetsbare oudere patiënten op de SEH. Deze sessie geeft inzicht in deze specifieke screening en de resultaten tot nu toe.
Simon Mooijaart, internist ouderengeneeskunde in het Leids Universitair Medisch Centrum

Sessie E
Inzet vrijwilligers in het ziekenhuis
Het VieCuri is gestart met een pilot waarbij vrijwilligers worden opgeleid en ingezet om kwetsbare ouderen in het ziekenhuis extra aandacht te geven. Hoe ziet deze pilot er uit en wat zijn de ervaringen in de praktijk?
Reka Csepán-Magyar, klinisch geriater en Marly Noldus, verpleegkundige Orthopedie VieCuri

Sessie F
Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen
Er wordt momenteel gewerkt aan een eerste versie van het Zorgpad voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis en over de keten. In deze sessie zal verteld worden over de stand van zaken en krijgt u de ruimte om vanuit uw eigen expertise het zorgpad en de bijbehorende richtlijnen te bezien.
Marja Jellesma, klinisch geriater, voorzitter Zorgpad Kwetsbare Ouderen Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie

14.30 uur Korte pauze

14.45 uur Verbinden van data en kwetsbaarheid in de regio
In de regio Zwolle loopt een samenwerkingsverband tussen gemeente, thuiszorg, verpleeg-en verzorgingshuizen, eerste lijn en tweede lijn. Wat hierin een essentieel onderdeel is, is delen van data in de regio. Graag wil het Isala u in de ontwikkeling en uitvoering van hun plannen meenemen.
Prof. dr. Henk Bilo, Internist Isala/Manager Isala centrum voor ouderengeneeskunde i.o.

15.10 uur Ruimte voor vragen

15.30 uur Kwetsbare ouderen of sexy senioren?
Met het VMS programma kwetsbare ouderen screenen we patiënten van 70+ in het ziekenhuis en brengen we risico’s in kaart. De vraag is echter of we patiënten daarmee altijd helpen. Of zijn we doorgeslagen, laten we ons leiden door lijstjes en zijn we de patiënt uit het oog verloren?
Riëtte Oudenaarden, verpleegkundig specialist Geriatrie Groene Hart Ziekenhuis Gouda

16.00 Netwerkborrel