overlay image
Contact
Leids Congres Bureau
Postbus 16065
2301 GB Leiden

Tel: (071) 514 82 03
Fax: (071) 512 80 95
info@leidscongresbureau.nl

Volg ons op Twitter

Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis - WEGENS SUCCES HERHAALD

7 maart 2017 download Download brochure

5e LANDELIJKE STUDIEDAG 'KWETSBARE OUDEREN IN HET ZIEKENHUIS'
Dinsdag 7 maart 2017, Aristo Utrecht

Achtergrond
Verblijf in het ziekenhuis is voor een 70-plusser vaak risicovol. Een grotere kans op complicaties tijdens de opname kan leiden tot (blijvende) cognitieve achteruitgang en/of functieverlies. Dit heeft vervolgens nadelig effect op de zelfredzaamheid van de oudere, ook na de ziekenhuisopname.

De afgelopen jaren is veel winst behaald in het verbeteren van de positie van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis door screening, preventieve- en behandelinterventies en aandacht voor continuïteit van zorg. Deze dag stelt u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen, de laatste richtlijnen en de stand van zaken rondom diverse initiatieven in de praktijk.

Doelgroep
Klinisch geriaters, internisten-ouderengeneeskunde en andere medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en management in de ouderen- en ziekenhuiszorg.

Accreditatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) cluster 1,2 en 3: 5 punten
o.a. voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten, medisch specialisten en sociaal geneeskundigen

Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA): 5 punten

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 4 punten

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 5 punten
• acute zorg bij somatische aandoeningen
• chronische zorg bij somatische aandoeningen
• geestelijke gezondheidszorg
• intensieve zorg bij somatische aandoeningen
• preventieve zorg bij somatische aandoeningen

Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV): 1 punt

Neemt u tijdig contact met ons op als u in aanmerking wilt komen voor accreditatie van een aanvullende vereniging, zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.