overlay image

Geriatrische Revalidatiezorg

6 september 2018

6e LANDELIJKE STUDIEDAG 'GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG'
Woensdag 20 juni -Aristo Amsterdam
Donderdag 6 september - Aristo Eindhoven


Achtergrond
Welke punten staan in de onderzoeksagenda GRZ voor de aankomende tijd?

Waar staat de geriatrische revalidatiezorg anno 2018 en waar is er ruimte voor verbetering? En hoe maken we de meerwaarde zo goed mogelijk inzichtelijk? Dit jaar is er aandacht voor belangrijke knelpunten zoals de afbakening van GRZ, bekostiging en het meten van kwaliteit. Deskundige sprekers praten u bij over recente ontwikkelingen en mogelijkheden. Tijdens het middagprogramma staan er verschillende verdiepende keuzesessies geprogrammeerd.

Doelgroep
Specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, huisartsen, klinisch geriaters en andere medisch specialisten, paramedici, verpleegkundigen en managers in de ouderen-, thuiszorg en chronische zorg, zorgverzekeraars en beleidsmakers.

Accreditatie
Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): aangevraagd
Kwaliteitsregister V&V: aangevraagd
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1): aangevraagd
Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP): aangevraagd
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF): aangevraagd
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA): aangevraagd


Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen.

Bewijs van deelname
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.