overlay image

Geriatrische Revalidatiezorg

13 september 2017 download Download brochure

Programma

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
- Kader van de dag
- Inventarisatie vragen en verwachtingen deelnemers
Marleen Goumans, programmadirecteur Kenniscentrum zorginnovatie, lector Samenhang in de ouderenzorg Hogeschool Rotterdam en adviseur Laurens

10.10 uur GRZ en ELV, ontwikkelingen en blik op de toekomst
- Afweging en triage GRZ en ELV
- Wat wordt er verwacht van de organisatie van zorg in de keten?
- Wat kan er beter in de toekomst?
Ellen Vreeburg, specialist ouderengeneeskunde Vivium Zorggroep i.s.m.
Pieter le Rütte, huisfilosoof en beleidsmedewerker Verenso


11.00 uur Tijd voor vragen

11.10 uur Koffiepauze

11.40 uur Uitkomsten voor revalidanten verbeteren via Value Based Healthcare methodiek
- Wat zijn de principes van VBHC en hoe is dit toe te passen in de GRZ?
- Concreet aan de slag; voorbeelden vanuit Cordaan
Monique Slee-Valentijn, internist ouderengeneeskunde en leider Expertisecentrum Geriatrische Revalidatiezorg, Cordaan

12.00 uur Gelegenheid voor vragen

12.05 uur Toelichting ontwikkelingen bekostiging en wet- en regelgeving
Eén budgetair kader voor eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg: de bekostiging van ELV en GRZ belicht.
Thesra Hilte-olde Scheper, medisch adviseur NZa

12.35 uur Paneldiscussie toekomst GRZ
O.l.v. de dagvoorzitter

13.00 uur Lunch

14.00 uur Eerste ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie A, B of C.

A: Gegevensverzameling en Big Data in de GRZ
- Hoe kan gestructureerde gegevensverzameling door specialisten ouderengeneeskunde bijdragen aan kwaliteitsverbetering en kennisontwikkeling?
- Hoe sluit dit aan bij de ontwikkelingen rondom Big Data en Big Data-initiatieven in de GRZ?
Sandra van Beek, beleidsmedewerker Verenso en coördinator Big Data GRZ bij Actiz

B: Kiezen voor e-health en domotica: SmartLab Sophia Revalidatie
- Welke toepassingen zijn er ontwikkeld voor de GRZ en hoe kun je als organisatie een keuze maken uit het ruime aanbod?
- Wat zijn de ervaringen van medewerkers en revalidanten van Sophia met de geteste toepassingen binnen het SmartLab?
Sander Houdijk, fysiotherapeut en staffunctionaris zorginnovatie Sophia Revalidatie

C: Best practice: CVA Stepped Care Unit (CSCU)
Cicero Zorggroep en Adelante participeren in deze gezamenlijke CSCU- afdeling die CVA patiënten zowel medisch specialistische revalidatie als geriatrische revalidatie of een combinatie van beiden biedt. Hoe is de samenwerking ingericht en bekostiging geregeld? Wat zijn de behandelresultaten?
Marion de Ruyter, manager revalidatie en kortdurend verblijf Cicero Zorggroep

15.00 uur Korte pauze en zaalwisseling

15.15 uur Tweede ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie D, E of F.

D: Implementatie meetplan GRZ in UNC-ZH
De implementatie van het Meetplan GRZ vanuit het Universitair Netwerk voor de Care Zuid Holland (UNC-ZH). Hoe heeft de implementatie plaatsgevonden van zowel de meetinstrumenten als de koppeling aan de ICT infrastructuur en wat zijn de eerste resultaten?
Arno J. Doornebosch, coördinator CVA keten DWO, projectcoördinator revalidatie & herstel en neurorevalidatie fysiotherapeut Zorginstellingen Pieter van Foreest

E: Samenspel met mantelzorg in de GRZ
Voor een succesvolle revalidatie is het belangrijk om mantelzorgers te betrekken. Deze interactieve sessie biedt handvatten en tips om mantelzorgers bij de behandeling te betrekken en hen zo goed mogelijk te ondersteunen op weg naar huis.
Yvonne de Jong, expert familieparticipatie Vilans

F: Best practice: ambulante GRZ
Wat zijn de ervaringen van Evean met het opzetten van ambulante GRZ en hoe is de bekostiging geregeld?
Spreker namens Evean

16.15 uur Afsluitende netwerkborrel