overlay image

Forensische Zorg

5 oktober 2017 download Download brochure

Programma

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
- Kader van de dag
- Feiten en cijfers
Ivo van Outheusden, psychiater Woenselse Poort

10.20 uur Handvat voor doorbreken van beroepsgeheim
Om professionals binnen de forensische zorg te ondersteunen bij ethische dilemma's rondom het beroepsgeheim wordt er momenteel een digitaal expertsysteem ontwikkeld waarin jurisprudentie, wetgeving en onderzoek gebruikt kunnen worden ter ondersteuning bij het maken van een beslissing.
- Aan de hand van twee casussen zal het expert systeem worden toegelicht.
Mr. Denise Kremers, projectleider expertsysteem beroepsgeheim PI Vught & Ida Poortinga, onderzoeker Expertdoc

10.55 uur Gelegenheid voor vragen

11.05 uur Koffiepauze

11.30 uur Therapeutische alliantie binnen een gedwongen kader

- Hoe bouw je een goede therapeutische alliantie op binnen een gedwongen kader?
- Hoe hou je daarbij zowel oog voor de behoefte van de cliënt, de maatschappij, het slachtoffer als voor jezelf?
- Wat kunnen we als hulpverleners leren uit kwalitatief onderzoek over de ervaringen van cliënten zelf?
Ellen Gunst, klinisch psycholoog, cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeut en onderzoeker FIDES, P.C. Sint-Amandus (België) i.s.m. de Universiteit Gent

12.05 uur Gelegenheid voor vragen

12.15 uur Quantified Self

In de Oostvaarderskliniek en Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) hebben ze gebruik gemaakt van Quantified Self. Door middel biofeedback krijgen de gedetineerde en hun behandelaar inzicht in emoties. Hierdoor wordt geprobeerd de agressieregulatie bij tbs-patiënten en justitiabelen te bevorderen.
- Wat zijn de lessons learned van de proef in de Oostvaarderskliniek en JCZ?
- Wat vinden gedetineerden en behandelaren van het werken met biofeedback?
Stefania Rosanio, project manager en adviseur cluster strategie en kennis Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) & Ernst Eilering, bussiness consultant Innovatie-management DJI & Jesse Meijers, neuropsycholoog en GZ-psycholoog i.o. DJI

12.50 uur Gelegenheid voor vragen

13.00 uur Lunch

MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES


14.00 uur Eerste ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie A of B.

A: Samenwerking rondom cliënten door ForFACT

Naast het multidisciplinaire team van ForFACT zijn veelal verschillende partijen betrokken bij één cliënt. Hoe zorgen zij voor een goede samenwerking?
- Wie draagt waar, wanneer verantwoordelijkheid voor en hoe stem je dat af? Hoe wordt er omgegaan met privacy en informatiedeling?
- Wat zijn de ervaringen met ketensamenwerking binnen ForFACT de Waag?
Ine Kusters, klinisch psycholoog en teamcoördinator ForFACT de Waag & Sanne van Wenum, systeemtherapeut ForFACT de Waag

B: Transforensische zorg
Mondriaan is de eerste instelling in Nederland met een transforensische afdeling. Hier kunnen mensen die geen strafrechtelijke titel hebben maar wel een groot risico vormen toch forensische zorg krijgen.
- Hoe wordt er gewerkt op een transforensische afdeling?
- Wat zijn de ervaringen tot nu toe?
Dr. Joost à Campo, hoofd Research & Development en psychiater Radix Centrum Forensisch Psychiatrische Zorg & Nicole Hamakers, verpleegkundig specialist en hoofd Transforensische afdeling Radix

15.00 uur Zaalwisseling en korte pauze

15.15 uur Tweede ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie C of D.

C: Forensische HIC

Om het aantal vrijheidsbeperkende interventies binnen de forensische psychiatrie terug te brengen is het HIC-model vertaald naar de specifieke context en doelgroep van de forensische psychiatrie. Wat zijn de uitgangspunten van FHIC?
- Hoe is de landelijke pilot met FHIC verlopen?
- Hoe is FHIC bij de Woenselse Poort geïmplementeerd: valkuilen en successen?
Coy Koopal, Eerste Geneeskundige FPK De Woenselse Poort en lid landelijke projectgroep FHIC & Sylvia Gerritsen, wetenschappelijk onderzoeker VUmc en lid landelijke projectgroep FHIC & Susan Bosman, verpleegkundig specialist GGzE en projectleider FHIC FPK De Woenselse Poort

D: Gezinsbenadering in PI Leeuwarden en PI Veenhuizen
In de PI Leeuwarden en PI Veenhuizen is gestart met de gezinsbenadering voor vaders in de PI. Het doel van deze benadering is om de vaders hun vaderlijke verantwoordelijkheden en rol in het gezin terug te geven.
- Hoe is de implementatie van de gezinsbenadering verlopen?
- Wat is het effect van het vader kind contact voor de gedetineerde en zijn gezin?
Monique Dijkstra, projectleider gezinsbenadering PI Leeuwarden & Martina Meter, gezinsfunctionaris PI Leeuwaarden & Marrit van der Hoest, coördinator gezinsbenadering Humanitas

16.15 uur Borrel