overlay image

Zorgtechnologie & Domotica in de Langdurende Zorg

5 september 2017 download Download brochure
PROGRAMMA

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
- Kaders van de dag
- Achtergrond en verwachtingen van deelnemers
Maarten van der Boon, actief in business development en innovatie met bijzondere interesse in ICT en domotica

10.20 uur Transformatie van 'Internet of Things' naar 'Internet of Me'
- Wat is de impact van Internet of Things op de langdurende zorg?
- Wat is hiervan de invloed op de zorg- en dienstverlening?
Masi Mohammadi, hoogleraar Smart Architectural Technologies TU Eindhoven en lector Architecture in Health Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)

10.50 uur Tijd voor vragen en discussie

11.00 uur Ochtendpauze

11.30 uur Kwaliteit van zorgtechnologie voor zorgkwaliteit
- Hoe kijkt de IGZ naar domotica in relatie tot kwaliteit van zorg?
- Hoe kunnen zorgorganisaties hierop inspelen?
Anja Jonkers, projecthoofdinspecteur, Verpleging & Verzorging, nieuwe toetreders

12.00 uur Tijd voor vragen en discussie

12.15 uur Lunchpauze

13.15 uur Eerste ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie A of B.

Sessie A
Het implementeren van domotica

De invoering van domotica leidt tot een andere inrichting van zorgprocessen en een nieuwe werkwijze voor zorgverleners. Hierdoor moeten randvoorwaarden worden gesteld en is een nauwkeurige aanpak noodzakelijk. Cicero Zorggroep heeft domotica geïmplementeerd bij twee zorgcentra en is gestart met de implementatie op een derde locatie. Hoe is dat aangepakt en wat maakt het succesvol?
Ingrid Lahaye, verpleegkundige en projectmedewerker Cicero Zorggroep

Sessie B
Ambient Intelligent Technologie

AIT is een domoticasysteem voor de intramurale dementie- en gehandicaptenzorg en in gebruik bij een klein aantal zorgorganisaties. Dit zijn kamer dekkende sensornetwerken met slimme software die informatie uit de sensoren interpreteert en analyseert. Deze technologie wordt gebruikt voor monitoring of toezichthouden zonder dat de cliënt daar wat van merkt of daar iets voor moet doen. Hoe is het systeem ontstaan, hoe werkt het en wat zijn de resultaten ervan?
Henk Herman Nap, senior adviseur eHealth en Innovatie & Onderzoek Vilans

14.15 uur Korte pauze en wisselen van ronde

14.30 uur Tweede ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie C of D.

Sessie C
Vrijheid en veiligheid
- Hoe wordt zorgtechnologie beoordeeld op het thema vrijheid en veiligheid?
- Hoe geef je invulling aan dit thema?
Guido van Alphen, ZONL
Peter Hoekstra, veroorzaker De Hictoloog, actief op thema vrijheid en veiligheid bij W & T


Sessie D
Zorg op afstand

Sensire werkt samen met het Slingeland Ziekenhuis om mensen met een chronische ziekte zorg op afstand te bieden, door middel van het Medisch Service Center. Wat is de rol van dit Medisch Service Center en hoe is dit concept geïmplementeerd?
André Hermsen, Innovatiemanager Medisch Service Center

15.30 uur Balans vinden in innovatief werken
Hoe krijg je bestuurders, managers en zorgverleners op één lijn in het gebruik van zorgtechnologie?
Deze lezing staat in het teken van het vinden van een goede onderlinge afstemming in het gebruik van zorgtechnologie.
Sonja Heijkamp, projectleider Consultatieteam Client, Internet en Sociale Media van het Expertisecentrum Amerpoort
Jethro Hardeman, projectleider Innovatielab Amerpoort


16.00 uur Afsluiting en borrel