overlay image

Dementie: Omgaan met onbegrepen gedrag

19 juni 2018

PROGRAMMA

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
- Introductie Dementie: omgaan met onbegrepen gedrag
- Inventarisatie vragen en verwachtingen deelnemers
Marian Adriaansen, lector Innovatie in de Care (gericht op zorgtechnologie en kwetsbare ouderen) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

10.30 uur Beter af met minder: verminderen (onjuist) gebruik van psychofarmaca
Tachtig procent van de bewoners in verpleeghuizen vertoont onbegrepen gedrag. Vaak is dat een reden voor het gebruik van psychofarmaca. Dit wil men graag terugdringen omdat bekend is dat deze middelen beperkt werkzaam zijn en er bijwerkingen kunnen optreden.
Zestien Nederlandse verpleeghuizen nemen deel aan een studie om het (onjuist) gebruik van psychofarmaca terug te dringen. Zorgverleners geven hierbij zelf aan waar zij tegenaan lopen in de omgang met onbegrepen gedrag – en kiezen vervolgens gezamenlijk, onder begeleiding van een coach, voor een interventie die passend is voor hun verpleeghuis. Zodoende wordt gehoopt dat zorgverleners zich ondersteund voelen bij het verminderen van (onjuist) psychofarmaca gebruik.
- Hoe pakken zij dit aan? Wat zijn de ervaringen?
Claudia Groot Kormelinck, promovenda en projectleider RID studie (Reduction of Inappropriate psychotropic Drug use in nursing home residents with dementia) UMCG afdeling Ouderengeneeskunde

11.00 uur Gelegenheid voor vragen

11.10 uur Koffiepauze

11.40 uur Stijgen in het brein
Ons brein kent vier verschillende niveau’s die het waarnemen en gedrag beïnvloeden. Bij mensen met dementie wordt het denkende brein minder goed bereikt waardoor veel gedrag voortkomt uit het emotionele brein.
- Hoe werken deze breinniveau’s?
- Welke invloed hebben de breinniveau’s op onbegrepen gedrag?
- Wat kunt u als professional doen om een cliënt met dementie te laten stijgen in het brein?
Paul Jansen, directeur Anneke van der Plaats Foundation

12.20 uur Gelegenheid voor vragen

12.30 uur Lunchpauze

MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES

13.15 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

A. Met oog voor elkaar
Persoonsgerichte zorg wordt steeds belangrijker gevonden. Door inzicht in de behoeften van de cliënt kun je het welbevinden van de cliënt vergroten maar kan eveneens de kans op onbegrepen gedrag afnemen. Hoe krijgt u inzicht in de behoeften van de cliënt met dementie?
Dementia Care Mapping (DCM) is een observatiemethode die hier inzicht in kan geven. Daarnaast heeft DCM niet alleen oog voor de cliënt maar ook voor het welbevinden van de professional.
- Tijdens deze workshop leert u hoe DCM werkt, hoe u dit kunt toepassen en wat de voor- en nadelen hiervan zijn voor de cliënt en voor u als professional.
Aukje Post, eigenaar van trainings- en adviesbureau Menske B.V.

B. Op zoek naar 10 verschillen
Onbegrepen gedrag kun je beïnvloeden. Om dit te kunnen doen is het belangrijk om de momenten waarop het onbegrepen gedrag plaatsvindt te analyseren. Nog belangrijker is om oog te hebben voor de momenten waarop het onbegrepen gedrag juist niet wordt vertoont. Zo kunt u erachter komen wat de verschillen zijn in deze situaties en momenten zo beïnvloeden dat onbegrepen gedrag zo min mogelijk wordt getriggerd.
- Tijdens deze workshop zult u aan de hand van casuïstiek oefenen met het herkennen van aspecten die van invloed kunnen zijn op onbegrepen gedrag.
Jan van der Hammen, trainer en mede eigenaar Ervarea, leren door beleven

14.15 uur Korte pauze

14.30 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

C. Vederlicht contact
Apathisch gedrag komt veel voor bij mensen met dementie. Wederkerig contact is dan ook niet vanzelfsprekend. De Veder Contact Methode bouwt voort op de ontdekking dat theatraal communiceren kan helpen om contact te krijgen met mensen die apathisch gerag vertonen. De nadruk ligt hierbij vooral op de dagelijks terugkerende zorgmomenten.
- Tijdens deze sessie hoort u meer over de achtergrond, werkwijze, effecten en ervaringen met de Veder Contact Methode.
Spreker namens Theater Veder + verpleegkundige die werkt met de Veder Contact Methode

D. Intervisie
Waar loopt u tegenaan?
- Tijdens deze workshop worden door u ingezonden casussen besproken onder leiding van een expert op het gebied van dementie.
Spreker wordt later bekend gemaakt

15.30 uur Theatrale afsluiting
U zult ervaren wat theater met uw cliënt kan doen.
Theater Veder

16.15 Borrel