overlay image

Cultuursensitieve Ouderenzorg

31 januari 2018 download Download brochure

2e LANDELIJKE STUDIEDAG 'CULTUURSENSITIEVE OUDERENZORG'
Woensdag 31 januari 2018 - Aristo Utrecht

Achtergrond
Nederland vergrijst waardoor de vraag naar ouderenzorg zal toenemen. Ook de migranten die in de jaren ’60 naar Nederland zijn gekomen zullen een beroep gaan doen op zorg. Er zullen dus steeds meer ouderen met een andere culturele achtergrond behoefte hebben aan zorg. Dit betekent dat de zorgsector zich moet instellen op cultuursensitief werken.
Tijdens deze studiedag worden er, aan de hand van wetenschappelijke inzichten en initiatieven uit de praktijk, handvatten geboden om cultuursensitief te werken als professional maar ook hoe uw organisatie zich hierin kan ontwikkelen.

Doelgroep
(wijk-) Verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, verzorgenden, maatschappelijk werkers, management binnen de ouderenzorg en alle anderen die geïnteresseerd zijn in cultuursensitieve ouderenzorg.

Accreditatie
Verpleegkundigen (Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals): 5 punten
- Scholing Complementaire Zorg
- Scholing Geriatrie-Gerontologie
- Scholing Praktijkverpleegkunde
- Scholing Wijkverpleegkunde

Specialisten ouderengeneeskunde (ABC1): 5 punten
- Nascholing Cluster 1

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen. Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.