overlay image

Beweging en Valpreventie voor Ouderen

5 april 2018

PROGRAMMA

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
- Korte inleiding op het programma
- Kaders van de dag
- Inventarisatie vragen en verwachtingen deelnemers
Frits Oosterveld, lector Gezondheid en Bewegen Saxion

10.20 uur Valrichtlijn
Welke nieuwe aanvullingen zijn er in de evidence-based richtlijn over de preventie van valincidenten bij ouderen en op welke manier kunnen we dit toepassen in de praktijk?
Ellen Smulders, wetenschappelijk onderzoeker afdeling revalidatie Radboudumc en hoofddocent master Geriatric Physical Therapy Avans+ Breda

10.50 uur Tijd voor vragen

11.00 uur Koffiepauze

11.25 uur Meten en bevorderen van kwaliteit beweging

Om achteruitgang in mobiliteit vroegtijdig op te sporen en active ageing te bevorderen hebben we goede instrumenten en maten nodig om mobiliteit te kwantificeren. Een mogelijke aanpak hiertoe is de focus op de kwaliteit van bewegen. Hoe goed iemand beweegt kan zowel op functioneel niveau (wat kan hij), activiteitenniveau (wat doet hij), en op perceptueel niveau (wat denkt hij dat hij kan) bepaald worden. Technologische ondersteuning kan helpen om de kwaliteit van het bewegen te meten en te bevorderen.
Mirjam Pijnappels, hoogleraar Mobiliteit bij Veroudering afdeling Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit

11.50 uur Weerstand omzetten in motivatie: hoe doe je dat?
Veel professionals hebben te maken met ouderen die bewegen onprettig vinden en soms ronduit weigeren. Hoe vind je de reden van de weerstand en hoe zet je ‘m om naar motivatie?
Een presentatie met veel tips om in de praktijk te brengen.
Rogier van Oosten geriatriefysiotherapeut Radboudumc

12.15 uur tijd voor vragen

12.25 uur Lunchpauze met GPS wandeling

13.25 uur De omgeving in beweging
Het project BEZIG heeft als doel dat de patiënt in het ziekenhuis meer in beweging komt. De eerste stap is een goede monitoring van het bewegen, die via het elektronisch patiëntendossier voor alle zorgprofessionals toegankelijk is. Een ander onderdeel van het project betreft de inzet van mantelzorgers. Ook het opnieuw inrichten van de ‘woonomgeving’ van de patiënt is een manier om de stap naar bewegen laagdrempeliger te maken.
- Wat kunnen we leren van BEZIG: ervaringen en resultaten?
- Wat zouden we in de toekomst nog kunnen inzetten?
Jaap Dronkers, onderzoeker lectoraat Innovatie en beweegzorg Hogeschool Utrecht en fysiotherapeut/onderzoeker ziekenhuis Gelderse Vallei

MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES

14:00 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

A. Verliezen van tanden is verlies mobiliteit?
Onderzoek heeft aangetoond dat er een relatie is tussen het verlies van tanden en kiezen en problemen met de mobiliteit (balans, loopsnelheid en meer fracturen als gevolg van vallen).
- Feiten en cijfers
- Hoe kunnen we hier in de praktijk op inspelen?
Gert-Jan van der Putten, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg Zorggroep Amaris en senior onderzoeker afdeling Orale functieleer Radboudumc

B. Beweegkansen zien en invullen
Binnen de ADL liggen veel activeringsmogelijkheden. In deze sessie krijgt u antwoorden op vragen als:
- Waar liggen die beweegkansen?
- Welke rol hebben de verzorgende en beweegprofessional?
- Wat vraagt het en wat levert het op?
- Wat is er nodig om morgen een start te maken?
Erik Spiegelenberg, beweegspecialist Nijha Expertisecentrum

15.00 uur Korte pauze, sessiewisseling

15.15 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

Sessie C Samen Bewegen: een integrale aanpak voor kwetsbare ouderen

In 2017 is de eerste pilot ‘Samen Bewegen ’ van start gegaan in Numansdorp. Aan deze pilot werkten verschillende disciplines mee, elk vanuit een specifieke rol. Ouderen die meegedaan hebben zijn stuk voor stuk positief; voelen zich zekerder in bewegen en hebben nieuwe vriendschappen gesloten. Vertrouwen is in deze aanpak het sleutelwoord. De aanpak wordt in 2018 doorontwikkeld.
Judith Bouwmeester, adviseur publieke gezondheid GGD Zuid-Holland Zuid en Chantal Kenens, epidemiologisch onderzoeker GGD Zuid-Holland Zuid

Sessie D Kennismaken met twee preventie projecten
In twee keer 30 minuten maakt u kennis met verschillende preventie initiatieven

Passieve en actieve monitoring in alarmering: een nieuwe technologie om ouderen met dementie te ondersteunen in het langer zelfstandig en veilig thuis wonen. In deze sessie maakt u kennis met de nieuwe technologie en hoort u de ervaringen van een praktijkmedewerker.
Daan van Dooren, business Lead KPN Vitaal, CUBES by KPN en een professional uit de praktijk

Dansen met de Granny HipHop+ crew: Hiphop+ is een beweeginitiatief van Sportief Plus om beweging bij ouderen te stimuleren op een swingende manier. Het dansen op Hip Hop muziek wordt combineert met actief bewegen. De erkende valpreventiecursus In Balans ligt aan de basis van het hiphop+ project.
Robin Hazebroek, docent en projectmanager HipHop+ Sportief Plus

16.15 uur Einde programma, napraten tijdens borrel