overlay image

Beweging en Valpreventie voor Ouderen

5 april 2018 download Download brochure

2e LANDELIJKE STUDIEDAG 'BEWEGING EN VALPREVENTIE VOOR OUDEREN'
Donderdag 5 april 2018 - Aristo Amsterdam

Achtergrond
Ongeveer één op de drie nog thuiswonende ouderen valt minstens éénmaal per jaar. Ouderen in woonzorgcentra vallen tot drie keer meer dan de thuiswonende ouderen. Dat beweging de belangrijkste valpreventie is, is wel duidelijk. Hoe zorgen we ervoor dat ouderen minder vaak vallen en op welke manier kan beweging worden ingezet? Deze studiedag biedt handvatten op het gebied van valpreventie en bevat verschillende beweeginitiatieven. Daarnaast besteden we aandacht aan de vernieuwde valrichtlijn, kwaliteit van beweging en u krijgt antwoord op de vraag hoe weerstand omgezet kan worden in motivatie.

Doelgroep
Paramedici, verpleegkundigen, praktijkondersteuners en managers in de ouderen-, thuiszorg en chronische zorg, zorgverzekeraars en beleidsmakers, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.Ook andere geïnteresseerden zoals klinisch geriaters en andere medisch specialisten, zijn van harte welkom.

Accreditatie
Accreditatiebureau Cluster 1 (ABC1): 5 punten
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten
- Nascholing Cluster1

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten
-Scholing Geriatrie-Gerontologie

Accreditatiebureau KNGF:5 punten
-Algemeen fysiotherapeut
-Geriatriefysiotherapeut

ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici):4,5 punten
-Algemene nascholing

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen.

Bewijs van deelname

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.