overlay image

Bedrijfsvoering in de VVT-instellingen

30 mei 2018 download Download brochure

PROGRAMMA

10.00 uur Ontvangst met koffie

10.30 uur Opening: Zorg voor morgen

Hoe ziet de wereld van verzorging en verpleging eruit over 20 jaar en hoe kunt u daarop inspelen?
* De cliënt bepaalt straks zelf zijn netwerk, woonsituatie en zorgbehoefte
* Uw rol verandert door meer passende zorg en technologieën
* Nieuwe mengvormen van wonen en verzorging
* Hoe komen we aan 70.000 nieuwe verpleegkundigen?
Aline Poolen, bestuurslid ActiZ en bestuurder ZorgAccent


11.10 uur Moderne zorgorganisaties
Hoe ziet uw organisatie er straks uit en wat is dan uw rol?
* Nieuwe managementmodellen, centraal geleid; vrije teams; ketenorganisatie
* Kwaliteitskader, kwaliteitsplan, toezicht en nieuwe privacy regels
* ICT-ontwikkelingen zoals Value Based en E-Health
Erwin Winkel, Winkel Healthcare Management en Fluent
Afbeeldingsresultaat voor erwin winkel

11.50 uur Zorgtechniek en Robotisering
Zorgtechniek en robotisering ondersteunen straks uw werk, verbaas u!
* Zorg op afstand en ICT-ondersteuning met big data
* Sociale-, service- en bewegingsrobots, tal van toepassingen in de zorg; zoals voor operaties, mobiliteit en persoonlijke verzorging etc.
Erwin de Vlugt, lector zorgtechnologie Haagse Hogeschool en TU Delft

Afbeeldingsresultaat voor erwin de vlugt

12.30 uur Lunchpauze

MIDDAGPROGRAMMA

13.15 uur Lessen voor een rendabele exploitatie van VVT-instellingen
* Uit de jaarverslagen van 380 VVT-instellingen blijkt dat 40% van de instellingen (m.n. boven 10 mln. omzet) niet positief draait. U krijgt het rapport van Verstegen en Intrakoop hierover. Met name de zwaardere indicatiestelling, de huisvestingskosten en de “vaste” personeelskosten drukken zwaar.
* Landelijke kengetallen voor uw omzet- en kostengroepen
* Vergoedingsstromen zoals Wlz en ZvW vaak in onbalans met uw kosten
* Ontwikkelingen in ICT zoals Value Based Health en E-Health
* Privacy en gegevensuitwisseling
Anno Nijholt, voorzitter FiZi/VVT en bestuurder Quarijn
Met aanvullend de ervaringen van Gijsbert van Herk, bestuurder Humanitas

Afbeeldingsresultaat voor anno nijholt quarijn


14.30 uur Korte theepauze

15.00 uur We ontvangen HUGO BORST
Hugo kent u van zijn boek ACH MOEDERTJE; zijn relaas over het wel en wee van zijn demente moeder in haar woongroep. Met Zorgpact Rotterdam en Scherp op ouderenzorg pleiten zij o.a. voor de inschakeling meer verzorgenden van niveau 1 en 2.
Hugo Borst; met aanvulling en ervaringen van Gijsbert van Herk, bestuurder Humanitas

Gerelateerde afbeeldingAfbeeldingsresultaat voor gijsbert van herk


16.00 uur Afsluiting en borrel

Alle deelnemers krijgen:
Het boek ACH MOEDERTJE van Hugo Borst en JAARVERSLAGENANALYSE 2017 Sectorrapport VVT van Verstegen accountants en adviseurs en Intrakoop