overlay image

Samenwerking binnen de BOPZ

13 december 2017
PROGRAMMA

09.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
Frans Ewals, voormalig hoofd opleidingsinstituut VG-geneeskunde Erasmus MC

10.30 uur Thema ‘Preventie’
- Expertteam kwetsbare cliënten
- Voorkomen van gedragsproblemen
Arjen Louisse, arts verstandelijk gehandicapten ‘s Heerenloo en voorzitter Commissie Wet – en Regelgeving NVAVG en
Marije Röfekamp, beleidsmedewerker BOPZ Ipse de Brugge


11.30 uur Ochtendpauze

12.00 uur Thema ‘Uitvoering & Verslaglegging’
- Samenwerking behandelplan
- Vrijheidsbeperking
- Verslaglegging
Hans van Wouwe, hoofdbehandelaar ASVZ en Michiel Vermaak

12.45 uur Lunchpauze

13.30 uur Update van het wetsvoorstel Zorg en Dwang

Brenda Frederiks, universitair docent gezondheidsrecht VUMc

13.45 uur Thema ‘Klachten’
- Uitleg regeling Klachten in de wet BOPZ
Brenda Frederiks, universitair docent gezondheidsrecht VUMc

14.15 uur Workshops ronde 1

Workshop 1: Casuïstiekbespreking Preventie

Arjen Louisse, arts verstandelijk gehandicapten ‘s Heerenloo en voorzitter Commissie Wet – en Regelgeving NVAVG
Marije Röfekamp, beleidsmedewerker BOPZ Ipse de Brugge


Workshop 2: Casuïstiekbespreking Uitvoering & Verslaglegging
Hans van Wouwe, hoofdbehandelaar ASVZ
Michiel Vermaak, Bopz-arts Zuidwester, Toezichthoudend Bopz-arts SEIN en Siloah, lid Commissie Wet- en Regelgeving NVAVG en Gastdocent Wet- en Regelgeving AVG-opleiding Erasmus MC


Workshop 3: Casuïstiekbespreking Klachten
Sylvia Huisman, arts voor verstandelijk gehandicapten Prinsenstichting
Jeroen Heijne, gedragsdeskundige Ons Tweede Thuis

15.15 uur Pauze

15.45 uur Workshop ronde 2

Zelfde workshops

17.00 uur Afsluiting & borrel