overlay image

(Problematisch) Alcoholgebruik bij Ouderen

31 oktober 2017 download Download brochure
PROGRAMMA

12.30 uur Ontvangst en registratie

13.00 uur Opening door de voorzitter
- Kader van het programma
- Inventarisatie van de achtergrond en verwachtingen van de zaal
Daniëlle Schoonbrood, ouderenpsychiater Mentrum/Arkin poli alcohol 60+

13.20 uur Alcoholgebruik bij 55-plussers
- Prevalentie alcoholgebruik en stoornis in het gebruik en kenmerken populatie
- Redenen voor het gebruik van alcohol en mogelijke oorzaken van problematisch gebruik
- Richtingen voor beleid, praktijk en onderzoek
Marjolein Veerbeek, wetenschappelijk medewerker Programma Ouderen Trimbos-instituut

13.50 uur Tijd voor vragen

14.00 uur Pauze

14.30 uur Bespreken en motiveren
- Bespreekbaar maken van verslaving, omgaan met weerstand, vooroordelen, ontkenning, je eigen attitude etc.
- Toeleiding naar mogelijke interventies
Dick van Etten, Verpleegkundig Specialist GGZ Arkin BasisGGZ

15.10 uur Samenwerking op verpleegkundige poli ‘ouderen en alcohol’
- Samenwerking tussen ziekenhuis St Jansdal en GGZ Centraal
- Ervaringen
Annie van der Kooij, psychiatrisch verpleegkundige/CGt-werker Centrum voor ouderenpsychiatrie en poli 'ouderen en alcohol' Ermelo/Harderwijk

15.50 uur Vragen en discussie

16.00 uur Afsluitende borrel